Gå till innehållet

Borde fordonets utsläppsnivå inverka på priset?

Pratbubbla 88
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Utvecklingen av transportnätet baserar sig även på energi- och klimatstrategin och de mål om utsläppsminskning som har ställts på trafiken. I transportsektorn räcker det inte med enskilda åtgärder för att nå målen, utan alla tänkbara medel måste tillgripas. Dessutom behöver vi lägga om hela systemet. Det planerade transportnätsbolaget och de tilltänkta kundavgifterna för användningen av transportnätet är exempel på detta.

Avsikten är att kundavgifterna ska graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Päästöperusteinen maksujärjestelmä on jo!

Plats för profilbild

juutas
23. januari 2017 klockan 12.02.48

"Ajatuksena on, että asiakasmaksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon."

Idioottimaista! Nykyinen olemassaoleva polttoainevero on jo hyvinkin tarkasti "porrastettu" päästöjen mukaan. Mitä enemmän polttoainetta kuluttaa, sitä enemmän tulee päästöjä ja sitä enemmän maksat polttoaineveroa. Yksinkertaista, tarkkaa ja oikeudenmukaista. Lisäksi järjestelmä on edullinen ylläpitää, ei tarvitse erillistä valvontaa eikä laskutusta.

Miksi tarvittaisi uusi päällekkäinen, huonompi järjestelmä, joka ei ota huomioon todellisia tuotettuja päästöjä vaan pelkästään perustuu ajoneuvon olemassaoloon, eikä käyttöön? Sitä paitsi nythän on jo olemassa tätä täysin vastaava vuotuinen ajoneuvovero, joka sekin kohdistuu vain ajoneuvon omistukseen, ei käyttöön eikä tuotettuihin päästöihin.