Gå till innehållet

Borde fordonets utsläppsnivå inverka på priset?

Pratbubbla 88
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Utvecklingen av transportnätet baserar sig även på energi- och klimatstrategin och de mål om utsläppsminskning som har ställts på trafiken. I transportsektorn räcker det inte med enskilda åtgärder för att nå målen, utan alla tänkbara medel måste tillgripas. Dessutom behöver vi lägga om hela systemet. Det planerade transportnätsbolaget och de tilltänkta kundavgifterna för användningen av transportnätet är exempel på detta.

Avsikten är att kundavgifterna ska graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Kunnat perimää autoveroa

Plats för profilbild

Nelinkertaisesti autoverot maksava
23. januari 2017 klockan 16.37.30

Miten unohtuu LKV:n esityksen lopusta maininta, kaupungit ja kunnat voivat myös periä tiemaksuja.

Tuo tarkoittaa Trafin laskurin avulla törkeää valehtelua kansalaisille maksujen suuruudesta.