Gå till innehållet

Borde fordonets utsläppsnivå inverka på priset?

Pratbubbla 88
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Utvecklingen av transportnätet baserar sig även på energi- och klimatstrategin och de mål om utsläppsminskning som har ställts på trafiken. I transportsektorn räcker det inte med enskilda åtgärder för att nå målen, utan alla tänkbara medel måste tillgripas. Dessutom behöver vi lägga om hela systemet. Det planerade transportnätsbolaget och de tilltänkta kundavgifterna för användningen av transportnätet är exempel på detta.

Avsikten är att kundavgifterna ska graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Päästötavoitteet todellisena syynä.

Plats för profilbild

Pontikkapää
23. januari 2017 klockan 16.40.15

Koko esitys on kaikkineen syvältä!
Harkitsematon, pääkaupunkiseutu-keskeinen ja todellisia tavoitteita peittelevä.

Jo nykyisessä järjestelmässä kustannukset ovat päästöperustaisia. Paljon kuluttavan auton käyttäjä maksaa enemmän polttoaineveroa, kuin pienikulutuksinen.

Lisäksi esityksessä ei huomioida mitenkään niitä, jotka ovat tehneet todellisen eko-teon ja muuntaneet autonsa käyttämään pelkästään etanoli-polttoainetta (en tarkoita mitään purkkeja, vaan puhtaasti etanolilla kulkevia autoja).
Viittaan päätökseen: TRAFI/62630/03.04.03.03/2015