Gå till innehållet

Borde fordonets utsläppsnivå inverka på priset?

Pratbubbla 88
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Utvecklingen av transportnätet baserar sig även på energi- och klimatstrategin och de mål om utsläppsminskning som har ställts på trafiken. I transportsektorn räcker det inte med enskilda åtgärder för att nå målen, utan alla tänkbara medel måste tillgripas. Dessutom behöver vi lägga om hela systemet. Det planerade transportnätsbolaget och de tilltänkta kundavgifterna för användningen av transportnätet är exempel på detta.

Avsikten är att kundavgifterna ska graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Päästöjen vähentämisessä maksettavat verot ja kustannukset käytetään ympäristöbonuksena uusien innovaatioiden ja autojen kehittämiseen

Plats för profilbild

@Hk_94
23. januari 2017 klockan 21.10.01

Kulkuneuvojen päästöjen vähentämiseen vaikutettaisiin sillä, kun maksetaan autoveroa, silloin autoverosta kertyvät verorahat käytettäisiin ympäristöbonuksena, jolla voimme edistää markkinoilla uusia innovaatioita ja kalustoa (sähköautoja, biokaasuautoja ja itseohjautuvia autoja). Samalla, kun autoveroa maksetaan päästöjen vähentämisestä, samasta maksetaan myös polttoaineveroa (bensiini, erikoisbensiini, diesel, smartdiesel). Polttoaineveron maksamisesta käytetään myös verorahat ympäristöbonuksena uusien autojen kehittämiseen ja markkinointiin autokaupoissa- ja vuokraamoissa (sähköautot, biokaasuautot, itseohjautuvat autot). Päästöjen vähentäminen koskee myös joukkoliikennettä, jossa busseista linja-autoista maksettavat kustannukset ja verot käytetään ympäristöbonuksena, jotta liikenteessämme olisi enemmän sähköbusseja, biokaasubusseja, itseohjautuvia busseja. Ja samoin taksiliikennekin laitetaan päästöjen vähentämisessä samoille kustannuksille ja veronmaksuille ympäristöbonuksena, jolloin kaikista taksimatkoista, kustannuksista ja päästöjen vähentämisistä taksi-autojen kohdalla edistetään taksien kohdalla uusia taksi-autoja (sähkötaksit, biokaasutaksit, itseohjautuvat taksit).