Gå till innehållet

Borde fordonets utsläppsnivå inverka på priset?

Pratbubbla 88
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Utvecklingen av transportnätet baserar sig även på energi- och klimatstrategin och de mål om utsläppsminskning som har ställts på trafiken. I transportsektorn räcker det inte med enskilda åtgärder för att nå målen, utan alla tänkbara medel måste tillgripas. Dessutom behöver vi lägga om hela systemet. Det planerade transportnätsbolaget och de tilltänkta kundavgifterna för användningen av transportnätet är exempel på detta.

Avsikten är att kundavgifterna ska graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Autoverosta ja ajoneuvoverosta

Användarens profilbild - JTN64

@JTN64
23. januari 2017 klockan 21.21.10

Autovero on auton rekisteröinnin yhdeyssä maksettava vero, joten se perustuu omistamiseen. Autoista kannetaan vuosittain ajoneuvoveroa, jonka perustuu auton laskennalliseen päästöarvoon ja on myös auton omistamiseen perustuva vero, koska sen suuruus ei riipu ajetuista kilometreistä.

En ymmärrä, miksi autoveron määrään vaikuttaa auton päästöjen lisäksi myös auton hinta, millä ei ole mitään tekemistä auton haitallisuuden kanssa.

Nissan Micran (päästöarvo 115 g/km) hinta on 13.000 euroa. Hinnassa on autovero 2.000 euroa. BMW 520d:n (108 g/km) hinta on 52.000 euroa, mutta hinnassa on autoveroa 8.000 euroa. Miksi, vaikka BMW saastuttaa vähemmän kuin Micra?

Jos käyttömaksua ei tule, niin autovero säilytetään, niin autoveroa tulee muuttaa siten, että siihen vaikuttaa ainostaan auton päästöarvo. Veron määrä voitaisiin laskea vaikkapa kaavalla:

autovero = 20 x päästöarvo.

Täten Micran vero olisi 2.300 euroa ja BMW:n 2.160 euroa.