Gå till innehållet

Borde fordonets utsläppsnivå inverka på priset?

Pratbubbla 88
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Utvecklingen av transportnätet baserar sig även på energi- och klimatstrategin och de mål om utsläppsminskning som har ställts på trafiken. I transportsektorn räcker det inte med enskilda åtgärder för att nå målen, utan alla tänkbara medel måste tillgripas. Dessutom behöver vi lägga om hela systemet. Det planerade transportnätsbolaget och de tilltänkta kundavgifterna för användningen av transportnätet är exempel på detta.

Avsikten är att kundavgifterna ska graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Muuten kannatettavaa, mutta päästöjen verotus ei kuulu yhtiölle

Plats för profilbild

Yhtiömuoto_ongelma
23. januari 2017 klockan 22.09.02

Yhtiöllä ei ole laillista perustetta periä maksua kuin tienpidon kustannuksista. Siksi sen tulot ja menot on oltava tasapainossa. Autoja ei voi rahastaa päästöjen mukaan kuin siltä osin kuin se vaikuttaa tienpitoon. Melu vaikuttaa meluesteisiin ja rakenteisiin, melusta voi ottaa maksun. Ajoneuvon nopeus, paino, koko ja rengastus vaikuttavat tien kulumiseen. Pakokaasut eivät vaikuta tienpitoon kuin pieneltä osin.
Siksi päästöistä voi kerätä maksua vain verottaja, joka ohjaa rahat sinne missä autoilun todelliset haitat koetaan.