Gå till innehållet

Borde fordonets utsläppsnivå inverka på priset?

Pratbubbla 88
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

Utvecklingen av transportnätet baserar sig även på energi- och klimatstrategin och de mål om utsläppsminskning som har ställts på trafiken. I transportsektorn räcker det inte med enskilda åtgärder för att nå målen, utan alla tänkbara medel måste tillgripas. Dessutom behöver vi lägga om hela systemet. Det planerade transportnätsbolaget och de tilltänkta kundavgifterna för användningen av transportnätet är exempel på detta.

Avsikten är att kundavgifterna ska graderas enligt fordonets utsläppsnivå: för fordon med höga koldioxidutsläpp blir avgiften större än för utsläppssnåla fordon.

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Nykyinen käyttömaksu

Plats för profilbild

Kuski
23. januari 2017 klockan 9.05.28

Jo nykyinen käyttömaksu pohjautuu päästöihin joten mikä muuttuisi. Päästöt pienenee sitä mukaan kun polttoaineissa siirrytään ympäristöystävällisiin polttaineisiin. Joten auton tehdas määritelty päästö, ei enää pidä paikkansa. Auton päästöihin perustuva maksu pitäisi jo nykyisin tarkistaa katsastuksen mukaisen päästömitauksen mukaiseksi. Koska polttoaineiden kehittyessä, eletettu päästö pienenee.

Plats för profilbild

Meikku
23. januari 2017 klockan 12.37.27

Tuo uusi ratkaisumallihan suosisi isojen -ja isomoottoristen autojen ostoa, koska veroalennus olisi suhteessa paljon suurempi kuin pienillä vähäpäästöisillä autoilla.
Eihän keskivertaisen uuden auton ostajan verotaakka helpottuisi vaan maksutaakkaa maksuja tulisi auton ikääntyessä enemmän kuin mitä nyt poistettava autovero vähentäisi.

Koko homma olisi ratkaistavissa yksinkertaisesti siten että otetaan esim. katsastuksesta km-määrät ylös. Tai miksi tehdä edes mitään koska meillä on tällä hetkellä toimivin mahdollinen järjestelmä. Mikäli joku päättäjä pelkää sähköautoja niin tuikatkaa niihin se musta laatikko ja verottakaa niitä.

Jollain ihme taikatempulla muka byrokratiaa lisäämällä menot vähenisivät ??? Hahahhhaa !! Kuinka tyhmänä pidätte suomen kansaa ?

Lisäksi tässä nyt ollaan antamassa pois n. 30 miljardin arvoinen SUOMEN KANSAN omistama ja maksama tiestö pois yritykselle, ja myöhemmin myös suomalaisten omistamat ja maksamat rautatieverkot. Myöhemmin luultavasti myös samaan kimppaan kuuluvat vesialueet.

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta, mutta mitä Suomesta on enää jäljellä ..? Kaikki joko lahjoitetaan ulkomaalaisille (esim. maaperän rikkaudet) tai myydään ulkomaille, esim. kemir Growhow (myyntihinta 230 mil, todellinen arvo 30 miljard), Caruna suomen sähköverkot, Digita, Suomen autokatsastus, Telelaitos (sonera), posti, jne jne jne...lista on loputon. Mitä on vielä myymättä; suomen metsät ?

Tämä on Suomen historian suurin puhallus-ehdotelma.

Användarens profilbild - Hanna_LVM

@Hanna_LVM
23. januari 2017 klockan 13.22.48

Koska maksut koskisivat vain liikenneverkkoyhtiön teitä, ei katsastuksen yhteydessä tarkistettujen kilometrien perusteella laskutus onnistuisi. Tieverkon kirjanpitoarvo on 15 mrd euroa. Se siirrettäisiin yhtiölle, jonka omistaisivat valtio ja maakunnat eli käytännössä edelleen veronmaksajat - vain omistamisen muoto muuttuisi.

Plats för profilbild

juutas
23. januari 2017 klockan 14.13.00

@Hanna_LVM skrivet av:

Koska maksut koskisivat vain liikenneverkkoyhtiön teitä, ei katsastuksen yhteydessä tarkistettujen kilometrien perusteella laskutus onnistuisi. Tieverkon kirjanpitoarvo on 15 mrd euroa. Se siirrettäisiin yhtiölle, jonka omistaisivat valtio ja maakunnat eli käytännössä edelleen veronmaksajat - vain omistamisen muoto muuttuisi.

Miten sitten muka onnistuisi aikaperusteinen laskutus oikeudenmukaisesti? Miten kalenterista katsotaan, paljonko on kulutettu tai tullaan kuluttamaan valtion teitä ja paljonko jotain muita?

Mitään muuta mahdollisuuttahan ei siihen ole kuin reaaliaikainen paikannus, mutta se taas ei yksilönsuojan takia tule kyseeseen. Auton omistajakaan ei voi sallia seurantaa, jos käyttäjänä on joku muu, ainakaan seurannasta tälle ilmoittamatta ja suostumuksen siihen saatuaan.

Toteutettaisiko seuranta siten, että aina kun auton käynnistää, näyttöön ilmestyy teksti, jossa kerrotaan paikannuksesta ja paikannustietojen tallennuksesta ja kolmannelle osapuolelle luovuttamisesta, minkä kuljettajan on hyväksyttävä samaan tapaan kuin käynnykkäsovellusten paikannuksen salliminen, ennen kuin autolla voi ajaa? Hyväksyä ei pakko ole, mutta sitten ei auto käynnisty, niinkö?

Vai niinkö, että paikannuksesta kuljettaja, joka ei ole omistaja tai rekisteriin merkitty haltija, ei edes välttämättä tiedä, mutta hänen ajotietojaan voi hänen tietämättään päästä tutkimaan joku muu (omistaja, haltija, "operaattori", viranomainen)?

Plats för profilbild

Biopolttoainekuski
23. januari 2017 klockan 23.51.34

Esityksessä sanotaan kauniisti "Maksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon". Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että maksu lankeaa rekisteriotteessa olevan co2-"putkenpääarvon" mukaan, joka ei millään lailla ota kantaa siihen, onko putkesta tuleva hiilidioksidi fossiilista vai uusiutuvaa perua.

Toisin sanoen; autoilijat jotka ajavat biokaasu- tai flexifuel-autolla, joka kulkee 85% kotimaista, jätepohjaista etanolia sisältävällä RE85-polttoaineella, joutuvat maksamaan "hiilidioksidisynnistä" johon eivät tosiasiassa syyllisty. Tämä ajattelutapa on yhtä mieletön kuin katsoa kivihiilen ja kotimaisen, luontaisesti uudistuvatn puun päästöt samanarvoisiksi.

Co2-neutraaliuden lisäksi kotoperäistä polttoainetta käyttämällä vähennetään kansantaloudellisesti haitallista valuuttapakoa kun tuontienergian tarve vähenee. Hallituksen tulisi voimakkaasti tähdätä siihen, että kotimaista, uusiutuvaa energiaa käyttävät ajoneuvot vapautettaisiin keinotekoisista co2-veroista.

Edes hypoteettinen ajatus siitä, että tällaisen ajoneuvon omistaja saattaisi sittenkin käyttää myös fossiilista polttoainetta, ei ole todellinen este veron poistolle, sillä tarvittaessa voitaisiin säätää velvoite osoittaa käytetyn polttoaineen laatu. Tämä onnistuu helposti, sillä jakelijat pystyvät kyllä tulostamaan myyntikirjanpidon tankkauskorttikohtaisesti, ja asiakkaan käytön vastaavuus ajokilometrimäärään verrattuna on helppo todeta.