Vad tycker du om förslaget att bilda ett bolag för att lösa problemen med finansieringen av transportnätet?

Pratbubbla 287
Diskussion | Kommunikationsministeriet
Diskussionen har avslutats

I dagsläget finansieras underhållet av transportnätet med medel ur statsbudgeten. Inom vägtrafiken driver staten in skatter till ett värde av ca 7-8 miljarder euro per år. Av denna summa anvisas årligen ca 1,9 miljarder euro till transportnätet. På vilket sätt skulle du lösa problemet med finansieringen av transportnätet i Finland?

Basuppgifter

Avslutat: 23.1.2017

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Teiden huono kunto

Plats för profilbild

esaibm
23. januari 2017 klockan 13.53.27

TVH:ta seurasi TVL, Tielaitos ja Destia
Destia siirtyi Ahlström Capitalin omistukseen 1.7.2014 Ahlström Capitalin ostettua Destia Oy:n koko osakekannan Suomen valtiolta.
Mihin kaupoista saadut rahat on käytetty? Tuskin tienpitoon ainakaan. En kannata uusia yhtiöitä, enkä Berneriä.