Gå till innehållet

Kerro missä palveluissa juuri sinä haluaisit käyttää valinnanvapautta?

Pratbubbla 9
Diskussion | Kainuun liitto
Diskussionen har avslutats

Tulevassa maakunnassa asiakkaan valinnanvapautta lisätään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uuden lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Sen myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kerro odotuksista valinnanvapauteen liittyen - missä palveluissa haluaisit käyttää oikeutta valita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Asiakkaan valinnanvapaus -katso diaesitys.

Basuppgifter

Avslutat: 30.6.2017

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Valinnanvapaus

Plats för profilbild

työelämässä
21. februari 2017 klockan 10.40.40

Minulle on tärkeää, että saan hoitoa ammattihenkilöltä jonka kanssa olen samalla aaltopituudella. Minua kuunnellaan ja kuullaan. Toiveeni on, että pystyn valitsemaan itseäni hoitavan henkilön. Olen joskus tullut väärin ymmärretyksi, saanut väärän diagnoosin, koska minua ei ole kuunneltu ja tutkittu riittävästi.

Användarens profilbild - Matti_Heikkinen

@Matti_Heikkinen
23. februari 2017 klockan 15.12.47

Hei,

Kiitos kommentistasi. Hallituksen lakiluonnoksen mukaan asiakkaalla olisi jatkossa oikeus valita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden ryhmä. Pääsääntönä olisi, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus valita ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden ryhmä. Valintamahdollisuus toteutuu vain siinä laajuudessa, kuin se on palvelun tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kannalta mahdollista.

Terveydenhuollon osalta asiasta on jo säädetty nykyisessä terveydenhuoltolaissa (1326/2010 § 49): Potilaalla on mahdollisuus valita häntä terveydenhuollon yksikössä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilaan jatkohoito on toteutettava siten, että hänet ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon, aina kun se hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta on mahdollista.

Plats för profilbild

Valinnanvapaus syrjemmällä asuville
24. februari 2017 klockan 9.25.23

Minä en kertakaikkiaan ymmärrä tätä valinnanvapaus-asiaa. On hyvä, että asiantuntijoita keskitetään, jolloin on suuremmat mahdollisuudet saada parempaa hoitoa paikassa X. Ongelmana näen sen, että mitä valinnanvapautta se on, kun jos asuu syrjemmällä. Hoitopaikka A on 120km päässä, jossa tiettyä hoitoa voi saada, ja samaa hoitoa tarjotaan hoitopaikassa B, joka sijaitsee 220km:n päässä. Jos syrjäkyläläisenä haluaisin valita hoitopaikakseni hoitopaikan B, niin kuka valintani kustantaa? Millä kuljen hoitopaikkaan B? Mielestäni se saattaa olla kustannustehokasta sotelle, mutta kustannustehokasta valinnanvapausasia ei ole yksittäiselle henkilölle, ainakaan tällaisessa tilanteessa.

Toinen mieltäni askarruttava asia valinnanvapauslaissa: potilaalla on jatkossa mahdollisuus valita omaa hoitoaan toteuttavat ammattilaiset --> voiko joku hieman päästään vajaa valita juuri sen hoitajan, joka ulkonäöllisesti häntä eniten miellyttää? Valinnanvapaus on hieno asia, ja tasa-arvoittaa jonkin verran, mutta jotenkin tämä tuntuu kaikkea muuta kuin normaalille. Tai jos sukulainen haluaa hoitajakseen oman sukulaisensa, mutta tämä hoitaja ei halua hoitaa sukulaistaan? Ainakin minulle ammatti-ihmisenä on sanottu, ettei sukulaisiaan ole pakko hoitaa kuin äärimmäisissä hätätilanteissa. Kumman sana painaa enemmän?

Mielestäni muutos on hyvästä, mutta se on tehtävä hallitusti, ja pohdittava muutosta kaikilta kanteilta ennen toimenpiteitä. Riittävä informointi ja asioiden yksinkertaisena pitäminen mielestäni auttaa myös tavallista kuluttajaa ymmärtämään, missä mennään.

Hyvää palautetta haluan antaa siitä, että on (ehkä, eihän sitä vielä tiedä, toimiiko tämä) vaikutuskanavia, joita kautta myös tavan tallaajat voivat ottaa kantaa vallalla oleviin muutoksiin.

Användarens profilbild - Matti_Heikkinen

@Matti_Heikkinen
17. mars 2017 klockan 10.31.16

Valinnanvapaus syrjemmällä asuville skrivet av:

Minä en kertakaikkiaan ymmärrä tätä valinnanvapaus-asiaa. On hyvä, että asiantuntijoita keskitetään, jolloin on suuremmat mahdollisuudet saada parempaa hoitoa paikassa X. Ongelmana näen sen, että mitä valinnanvapautta se on, kun jos asuu syrjemmällä. Hoitopaikka A on 120km päässä, jossa tiettyä hoitoa voi saada, ja samaa hoitoa tarjotaan hoitopaikassa B, joka sijaitsee 220km:n päässä. Jos syrjäkyläläisenä haluaisin valita hoitopaikakseni hoitopaikan B, niin kuka valintani kustantaa? Millä kuljen hoitopaikkaan B? Mielestäni se saattaa olla kustannustehokasta sotelle, mutta kustannustehokasta valinnanvapausasia ei ole yksittäiselle henkilölle, ainakaan tällaisessa tilanteessa.

Toinen mieltäni askarruttava asia valinnanvapauslaissa: potilaalla on jatkossa mahdollisuus valita omaa hoitoaan toteuttavat ammattilaiset --> voiko joku hieman päästään vajaa valita juuri sen hoitajan, joka ulkonäöllisesti häntä eniten miellyttää? Valinnanvapaus on hieno asia, ja tasa-arvoittaa jonkin verran, mutta jotenkin tämä tuntuu kaikkea muuta kuin normaalille. Tai jos sukulainen haluaa hoitajakseen oman sukulaisensa, mutta tämä hoitaja ei halua hoitaa sukulaistaan? Ainakin minulle ammatti-ihmisenä on sanottu, ettei sukulaisiaan ole pakko hoitaa kuin äärimmäisissä hätätilanteissa. Kumman sana painaa enemmän?

Mielestäni muutos on hyvästä, mutta se on tehtävä hallitusti, ja pohdittava muutosta kaikilta kanteilta ennen toimenpiteitä. Riittävä informointi ja asioiden yksinkertaisena pitäminen mielestäni auttaa myös tavallista kuluttajaa ymmärtämään, missä mennään.

Hyvää palautetta haluan antaa siitä, että on (ehkä, eihän sitä vielä tiedä, toimiiko tämä) vaikutuskanavia, joita kautta myös tavan tallaajat voivat ottaa kantaa vallalla oleviin muutoksiin.

Hei,

Kiitos kysymyksistäsi ja antamastasi palautteesta. Lakiluonnokset ovat vielä keskeneräiset, joten varmoja vastauksia kysymyksiin ei voi vielä antaa.

Matkakorvaukset:

Valinnnanvapauslakia koskevassa keskeneräisessä lakiluonnoksessa (päiv. 31.1.2017) ei selkeästi kerrota, miltä osin valinnanvapauteen liittyvä lakiuudistus muuttaa sairausvakuutuslakiin (1224/2004, 4. luku) sisältyvää matkakustannusten korvaamista.

Tällä hetkellä matkakorvausten määräytymisestä on selkeästi kerrottu täällä: https://www.hoitopaikanvalinta.fi/mita-itse-maksat/suomessa-annettuun-hoitoon-liittyvat-matkat/. Nykyisen voimassa olevan sairausvakuutuslain perusteella matkat korvattaisiin esimerkkisi mukaisesti vain lähimpään hoitopaikkaan (A). Voi kuitenkin olla, että asia täsmentyy ja mahdollisesti muuttuu lainsäädännön valmistelun edetessä. Edelleen nykylain mukaan matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaan (ks. edellä mainittu Internet-sivusto).

Mahdollisuus valita ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden ryhmä:

Valinnanvapautta koskevan lakiluonnoksen mukaan sote-keskuksen pitää antaa asiakkailleen mahdollisuus valita hoitaja tai lääkäri (tai sosiaalihuollon ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden ryhmä) ”siinä laajuudessa kuin se on toiminnan tarkoituksenmukaisen toteuttamisen ja asiakkaan turvallisen ja laadukkaan palvelun kannalta mahdollista”.

Tällä hetkellä on vielä epäselvää, miten tämä käytännössä toteutuu. Arvioitavaksi tulevat esittämäsi perusteet sekä asiakkaan tarkoituksenmukainen hoidon toteuttaminen turvallisesti ja laadukkaasti.