Gå till innehållet

Kerro missä palveluissa juuri sinä haluaisit käyttää valinnanvapautta?

Pratbubbla 9
Diskussion | Kainuun liitto
Diskussionen har avslutats

Tulevassa maakunnassa asiakkaan valinnanvapautta lisätään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uuden lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Sen myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kerro odotuksista valinnanvapauteen liittyen - missä palveluissa haluaisit käyttää oikeutta valita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Asiakkaan valinnanvapaus -katso diaesitys.

Basuppgifter

Avslutat: 30.6.2017

Bilagor

Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Vapaus saada elää eri puolilla Suomea

Plats för profilbild

Vapaus liikkua ja saada palvelut
23. mars 2017 klockan 21.05.07

Toivottavasti jatkossa virallinen kotikunta ei tee kotikunnan ja kotimaakunnan palvelujen käyttöön sidotuksi. Kun liikkuu ja elää eri puolilla Suomea, on voitava saada sote-palvelut siellä missä kulloinkin on, eikä pakkopalautusta kotikunnan tai kotimaakunnan palvelujen käyttöön.