Gå till innehållet

Onko tavallisen kansalaisen turvallisuus vaarantunut maahanmuuton takia?

Pratbubbla 69
Diskussion | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Diskussionen har avslutats

Maahanmuuttoon ja uusista kulttuureista tuleviin ihmisiin liittyy helposti monenlaisia huolia ja pelkoja. Mutta onko tavallisen kansalaisen riski joutua maahanmuutosta johtuvan rikoksen, väkivallan tai häirinnän uhriksi suurentunut aiempiin vuosiin verrattuna? HUOMAA, ETTÄ TÄMÄ KYSYMYS EI KOSKE KOETTUA TURVALLISUUTTA VAAN TODELLISIA RIKOKSIA, VÄKIVALTAA JA HÄIRINTÄÄ. KOETUSTA TURVALLISUUDESTA ON OMA KYSYMYKSENSÄ.

Tavallisen kohteliaan netiketin lisäksi tässä keskustelussa käytetään kahta erityistä sääntöä, joiden mukaan puheenvuoroja moderoidaan.

  1. Keskustelun tarkoitus on löytää mahdollisimman täsmällinen ja perusteltu vastaus keskustelun lähtökohtana olevaan kysymykseen. Jos puheenvuoro ei auta vastaamaan kysymykseen, se merkitään leimalla "Ei liity asiaan" ja saatetaan poistaa.
  2. Kun esität väitteitä, perustele ne huolellisesti ja käytä viittauksia luotettaviin tietolähteisiin. Viittaaminen ei ole pakollista, mutta päätelmissä ei juuri anneta arvoa perustelemattomille väitteille.

YHTEENVETO

M.Y.: Tappouhkaukset ja raiskausuhkaukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.
Jusu: Turvallisuus on pysynyt samana, maahanmuuttajien osuus mahtuu vuotuiseen vaihteluun.
Simppeli: On henkilökohtaista kokemusta siitä että maahanmuuttajat ovat tulleet auttamaan hädässä.
AS: Turvapaikanhakijat eivät erotu joukosta.
PAP: En ole kokenut turvallisuusuhkaa tai kuullut tuntemiltani.
Anna: Olen asunut vuosia vastaanottokeskuksen lähellä eikä ole ollut ongelmaa.
Uri: Turvallisuus on kuulemma järkkynyt.
Joonas: Kaikkinensa rikollisuus väheni Suomessa vuodesta 2014 vuoteen 2015. (lähde: http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/02/rpk_2015_02_2015-07-16_tie_001_fi.html)
Vähemmistö: Tavallisen kansalaisen turvallisuus ei ole vaarantunut maahanmuuton takia.
Objektiivinen: Tilastojen valossa Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleet raiskaavat väkimäärään suhteutettuna 17 kertaa enemmän kuin kantasuomalaiset. Jos ikä- ja tulotaso vakioidaan, niin luku on 12. (lähde: http://www.optula.om.fi/material/attachments/optul... ) Lisäksi poliisin mukaan ainakin Helsingissä ns. puskaraiskauksista valtaosa oli ulkomaalaistaustaisten tekemiä. (lähde: http://yle.fi/uutiset/poliisi_puskaraiskauksissa_selva_piikki_helsingissa__tekijat_ulkomaalaisia/8496351)
Laphilainen: Tilastot kertovat turvallisuuden parantuneen Lapissa. (lähde: https://www.poliisi.fi/lappi/tiedotteet/1/0/lapin_poliisilaitoksen_alueella_edellista_turvallisempi_vuosi_44003)
Onko tietoo: Ylen maanantaina julkaiseman uutisen mukaan turvapaikanhakijoita epäillään yli sadasta seksuaalirikoksesta. Nämä ovat kuitenkin vain 7-8 % kaikista epäillyistä eli seksuaalirikosten kokonaismäärässä ei ole tapahtunut mitään mullistusta. (lähde: http://yle.fi/uutiset/8707863)
@paanikki: Riski ei ole suurempi kuin ennenkään.
Maike: On.
JuZO: On tilastollisesti osoitettu, että tietyistä kulttuureista peräisin olevat ihmiset tekevät suhteutettuna enemmän rikoksia kuin kantaväestöön kuuluvat. Kun näistä kulttuureista tulee hallitsemattomia määriä ihmisiä Suomeen, riski joutua maahanmuutosta johtuvan rikoksen uhriksi kasvaa.
@Jouni_Tuomisto: Paljon puhuttuja joukkoraiskauksia on Ylen selvityksen mukaan vain kaksi. Sen sijaan perättömiä ilmoituksia on paljastunut paljon enemmän. Muita seksuaalirikosepäilyjä, joissa epäiltynä on turvapaikanhakija, on reilut sata.
(lähteet: http://yle.fi/uutiset/8707863 ja http://yle.fi/uutiset/8713367)
@Mimma: Suomessa on tapahtunut joukkoraiskauksia jo ennen kuin maahan on tullut turvapaikanhakijoita.
@female1957: Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen (OPTULA) julkaisuista löytyy tietoa pitkällä aikajänteellä erilaisista rikoksista, myös seksuaalirikoksista. Ulkomaalaiset ovat lukumääräänsä nähden yliedustettuina tuomituissa seksuaalirikoksissa, mutta vain pieni murto-osa ulkomaalaisista nuorista miehistä raiskaa. Yleistäminen johtaa tosiasioiden vääristymiseen.
@Jouni_Tuomisto: https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics

Ylen selvitys turvapaikanhakijoiden seksuaalirikosepäilyistä: http://yle.fi/uutiset/yle_selvitti_yli_sata_turvapaikanhakijaa_epailtyina_seksuaalirikoksesta__joukkoraiskauksia_kaksi_perattomia_tapauksia_useita/8707863
Teemu Selänteen lapsiraiskausväitteet: http://yle.fi/uutiset/analyysi_tarina_selanteen_ystavan_lapsen_joukkoraiskauksesta_taynna_kysymysmerkkeja__media_oudon_haluton_tutkimaan/8713367

Eurostatin tilatot: http://tinyurl.com/jl8rugk
EU Agency for Fundamental Rights: http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey

Basuppgifter

Avslutat: 3.3.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Absoluuttista turvallisuutta laskiessa

Plats för profilbild

Joonas
1. mars 2016 klockan 13.08.30

Tässä turvallisuuskeskustelussa (ei siis turvallisuuden tunteesta puhuttaessa) on hyvä pitää mielessä, että kaikkinensa rikollisuus väheni Suomessa vuodesta 2014 vuoteen 2015: http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/02/rpk_2015_02_2015-07-16_tie_001_fi.html

Riski joutua rikoksen uhriksi yleensäkin on siis pienentynyt.

Plats för profilbild

@Jouni_Tuomisto
1. mars 2016 klockan 14.17.32

Kiitos. Tärkeä huomio. Tässä on korjattu linkki sekä kaksi linkkiä uudempaan tilastoon. Voiko niistä tehdä tarkempia päätelmiä?
http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/02/rpk_2015_02_2015-07-16_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/04/
http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/04/rpk_2015_04_2016-01-19_tau_001_fi.html

Plats för profilbild

Joonas
2. mars 2016 klockan 16.43.11

@Jouni_Tuomisto skrivet av:

Kiitos. Tärkeä huomio. Tässä on korjattu linkki sekä kaksi linkkiä uudempaan tilastoon. Voiko niistä tehdä tarkempia päätelmiä?
http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/02/rpk_2015_02_2015-07-16_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/04/
http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2015/04/rpk_2015_04_2016-01-19_tau_001_fi.html

Kyseisestä keskustelua eniten kuumentavat seksuaalirikokset nousivat tilaston mukaan vuonna 2015 takaisin 2013 tasolle, jonka ainakin osaksi selittää seksuaalisen ahdistelun lisääminen rikoslakiin loppuvuodesta 2014. Tästä lisää poliisin tiedotteessa. (1)

Raiskausten määrä on pysynyt melko tasaisesti n. 1000 vuosittaisen rikoksen tasolla viimeisen 5 vuoden ajan. Muutos 2014-2015 oli 54 tapausta lisää. Poliisin tiedotteen (1) mukaan ulkomaan kansalaisten syyksi epäiltyjen raiskausten määrä kasvoi tänä aikana 37 tapauksella. Etnisyyden mukaan tilastoituja rikoksia ei kuitenkaan ole eritelty turistien ja maahanmuuttajien välillä. Optulan mukaan (2) vuonna 2012 ulkomaalaisten tekemistä rikoksista 56 % oli turistien ja maassa vierailevien ulkomaalaisten, eli ei-maahanmuuttajien, tekemiä. Olisi hyvä, jos joku löytäisi tästä uudempaa tai paremmin eriteltyä tietoa.

Yleisesti ottaen em. poliisin tiedotteessa (1) mainitaan, ettei turvapaikkakriisi ole vaikuttanut juurikaan rikostilastoihin.

"Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ei juurikaan näy rikostilastossa, mutta hälytystehtävien laadussa sen sijaan jonkin verran.

- Maahantulon alkuvaiheessa etenkin vastaanottokeskuksissa tapahtuvat järjestyshäiriöt ja väkivallanteot ovat tyypillisiä etenkin sellaisissa kohteissa, joissa miesten osuus asukkaista on suuri, Kolehmainen sanoo."

Uskaltaisin näillä eväin väittää, ettei turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ole merkittävästi vaikuttanut yksittäisen suomalaisen turvallisuuteen.

Lähteet:

(1) https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/ulkomaan_kansalaisten_osuus_rikoksesta_epailtyina_raiskauksissa_ja_pahoinpitelyissa_on_noussut_-_vastaanottokeskusten_hairiot_teettavat_poliisilla_toita_44006

(2) http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/rikollisuustilanne/rikollisuustilanne2012/esj5ICjJ9/Rikollisuuskehitys.pdf

Plats för profilbild

Joonas
2. mars 2016 klockan 16.48.28

Joonas skrivet av:

Kyseisestä keskustelua eniten kuumentavat seksuaalirikokset nousivat tilaston mukaan vuonna 2015 takaisin 2013 tasolle, jonka ainakin osaksi selittää seksuaalisen ahdistelun lisääminen rikoslakiin loppuvuodesta 2014. Tästä lisää poliisin tiedotteessa. (1)

Raiskausten määrä on pysynyt melko tasaisesti n. 1000 vuosittaisen rikoksen tasolla viimeisen 5 vuoden ajan. Muutos 2014-2015 oli 54 tapausta lisää. Poliisin tiedotteen (1) mukaan ulkomaan kansalaisten syyksi epäiltyjen raiskausten määrä kasvoi tänä aikana 37 tapauksella. Etnisyyden mukaan tilastoituja rikoksia ei kuitenkaan ole eritelty turistien ja maahanmuuttajien välillä. Optulan mukaan (2) vuonna 2012 ulkomaalaisten tekemistä rikoksista 56 % oli turistien ja maassa vierailevien ulkomaalaisten, eli ei-maahanmuuttajien, tekemiä. Olisi hyvä, jos joku löytäisi tästä uudempaa tai paremmin eriteltyä tietoa.

Yleisesti ottaen em. poliisin tiedotteessa (1) mainitaan, ettei turvapaikkakriisi ole vaikuttanut juurikaan rikostilastoihin.

"Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ei juurikaan näy rikostilastossa, mutta hälytystehtävien laadussa sen sijaan jonkin verran.

- Maahantulon alkuvaiheessa etenkin vastaanottokeskuksissa tapahtuvat järjestyshäiriöt ja väkivallanteot ovat tyypillisiä etenkin sellaisissa kohteissa, joissa miesten osuus asukkaista on suuri, Kolehmainen sanoo."

Uskaltaisin näillä eväin väittää, ettei turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ole merkittävästi vaikuttanut yksittäisen suomalaisen turvallisuuteen.

Lähteet:

(1) https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/ulkomaan_kansalaisten_osuus_rikoksesta_epailtyina_raiskauksissa_ja_pahoinpitelyissa_on_noussut_-_vastaanottokeskusten_hairiot_teettavat_poliisilla_toita_44006

(2) http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/rikollisuustilanne/rikollisuustilanne2012/esj5ICjJ9/Rikollisuuskehitys.pdf

Plats för profilbild

Siitä se sitten alkoikin
2. mars 2016 klockan 20.41.09

Massamaahanmuutto on vasta alkanut. Suomessa ollaan kaukana esim. Saksan tilanteesta. Silti on käynyt selväksi, että nimenomaan monilla turvapaikanhakijaryhmillä on toimintatapana kokoontua ja liikkua suurina pelkästään miehistä koostuvina ryhminä. Esimerkiksi Saksassa ei enää kyseenalaisteta, etteivätkö erityisesti Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta kotoisin olevat turvapaikanhakijaryhmät olisi häirinneet joukkoina naisia sekä seksuaalisesti, että varastellen esim. puhelimia. Ei liene tarvetta erityisesti linkittää Kölnin ja muiden Saksan kaupunkien rikostapahtumiin Uudelta Vuodelta ja sen jälkeen.
Toivottavasti voimme keskustella avoimesti näistä uhkista jo etukäteen, vain siten voimme ehkäistä nämä rikolliset toimintamallit. Suomessa ei vielä ole sellaisia joukkoja turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia näistä kulttuureista, kuin Saksassa. Mutta jolleivät saksalaiset ole onnistuneet kotouttamisessa tuon paremmin, kuinka luulemme täällä Suomessa selviävämme tulevaisuudessa, jos tällainen hallitsematon maahanmuutto jatkuu?

Plats för profilbild

Aikki
2. mars 2016 klockan 23.25.05

Joonas todisteita, että rikollisuus olisi vähentynyt. Koskaan ennen ei minun lähialueella ole keskellä päivää murtauduttu asuntoon ja ryöstetty vanhuksia. Nyt on 2 kk aikana kaksi tapausta, missä nainen ja toisessa tapauksessa yli 90 vuotias pappa ryöstettiin. Kyllä tuo saa naisihmisen elämän turvattomaksi omassa kodissa.