Onko maahanmuuttajien turvallisuus vaarantunut maahanmuuton vastustajien takia?

Pratbubbla 13
Diskussion | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Diskussionen har avslutats

Maahanmuutto aiheuttaa pelkoa, ja jotkut ihmiset ovat ryhtyneet torjumaan ongelmia oman käden oikeudella. Onko maahanmuuttajien tai maahanmuuttajan näköisten ihmisten riski joutua rikoksen, väkivallan tai häirinnän uhriksi suurentunut viime vuosista?

Tavallisen kohteliaan netiketin lisäksi tässä keskustelussa käytetään kahta erityistä sääntöä, joiden mukaan puheenvuoroja moderoidaan.

  1. Keskustelun tarkoitus on löytää mahdollisimman täsmällinen ja perusteltu vastaus keskustelun lähtökohtana olevaan kysymykseen. Jos puheenvuoro ei auta vastaamaan kysymykseen, se merkitään leimalla "Ei liity asiaan" ja saatetaan poistaa.
  2. Kun esität väitteitä, perustele ne huolellisesti ja käytä viittauksia luotettaviin tietolähteisiin. Viittaaminen ei ole pakollista, mutta päätelmissä ei juuri anneta arvoa perustelemattomille väitteille.

YHTEENVETO

JH: Ei ole.
KH: Kyllä on, seurauksena yleisen turvallisuudentunteen heikkenemisestä.
AH: Kyllä on, rasismi on lisääntynyt.
jusu: Kyllä on, maahanmuuttajien turvallisuus on paljon heikommalla pohjalla kuin kantaväestön.
pap: Kyllä on, maahanmuuttajat ovat vaarassa. Polttopulloiskut huolestuttavat.
Mai: Kyllä on, kaikkien ulkomaalaisten näköinen turvattomuus on lisääntynyt. Polttopulloiskut huolestuttavat.
Riitta: Kyllä on, ulkomaalaistaustaisen näköisiä syrjitään.
oikea suvaitsevainen: Ei ole.
female1957: Kyllä on. Ulkomaalaistaustaisia uhkaillaan ja polttopulloiskut huolestuttavat.

Basuppgifter

Avslutat: 3.3.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Väkivallalla uhkaaminen heikentää turvallisuutta

Plats för profilbild

@female1957
3. mars 2016 klockan 11.03.20

En ole itse havainnut turvapaikanhakijoihin kohdistuvaa uhkailua tai väkivaltaa. Asun pienellä paikkakunnalla, jossa on useita satoja turvapaikanhakijoita. Välillistä informaatiota ole saanut turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviin kohdistuneista uhkauksista. Nettisivustoilla on ollut selkeitä kyseiseen vastaanottokeskukseen kohdistuneita uhkauksia, joissa vihjaillaan esim. ampuma-aseiden käytöstä. Näen sen uhkailuna, joka kiistatta lisää nimenomaan maahanmuuttajien turvattomuutta.

Itsestään selvää lienee se, että vastaanottokeskusten polttoyritykset, polttopullojen heitot ja myös sanalliset uhkaukset lisäävät maahanmuuttajien turvattomuutta. Sanallisetkin uhkaukset joko tiettyä vastaanottokeskusta kohtaan tai kohdistettuina esim. yksittäisiin henkilöihin ovat turvallisuutta heikentäviä ja myös rikollista käyttäytymistä. Niiden lisääntyminen on omiaan vähentämään ns. kantaväestön (mitä se sitten ikinä onkaan) turvallisuuden tunnetta.