Onko Suomen turvapaikkalainsäädäntö löysempi vai tiukempi kuin muiden EU-maiden?

Pratbubbla 15
Diskussion | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Diskussionen har avslutats

Maiden lainsääsännössä on paljon eroja ja joissakin asiassa yksi on tiukempi mutta toisessa toinen. Kuitenkin kun katsotaan kokonaisuutta, onko Suomen turvapaikkalainsäädäntö löysempi vai tiukempi kuin muiden EU-maiden?

Tavallisen kohteliaan netiketin lisäksi tässä keskustelussa käytetään kahta erityistä sääntöä, joiden mukaan puheenvuoroja moderoidaan.

  1. Keskustelun tarkoitus on löytää mahdollisimman täsmällinen ja perusteltu vastaus keskustelun lähtökohtana olevaan kysymykseen. Jos puheenvuoro ei auta vastaamaan kysymykseen, se merkitään leimalla "Ei liity asiaan" ja saatetaan poistaa.
  2. Kun esität väitteitä, perustele ne huolellisesti ja käytä viittauksia luotettaviin tietolähteisiin. Viittaaminen ei ole pakollista, mutta päätelmissä ei juuri anneta arvoa perustelemattomille väitteille.

YHTEENVETO

Timo: Löysempi ja liian löysä.
paanikki: Kysymys ei ole relevantti, ihmisvirtaan vaikuttaa turvapaikanhakijoiden positiivinen kuva Suomesta eikä sellaista virtaa voi käännyttää rikkomatta YK:n pakolaissopimusta tai Suomen perustuslakia.
ortti: Löysempi ja liian löysä.
Faktoja: Ei ole liian löysä, tässä tilasto: http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot
Asiatonta kommentointia: Moni kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija jää Suomeen.
Riitta: Ei tietoa
jan: Kysymys ei ole relevantti. Suomesta ei löydy osaamista ja ymmärrystä kotouttamiseen.
Juz0: Löysempi ja liian löysä.

Basuppgifter

Avslutat: 3.3.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Oman maan edun turvaaminen on ainoa kestävä päätösmalli turvapaikkalainsäädännössä

Plats för profilbild

JuZ0
2. mars 2016 klockan 20.47.18

Mielestäni turvapaikkapolitiikassa ei pidä mennä sokeasti sen mukaan, mikä vaikuttaa yleisesti hyväksytyimmältä tai "kivoimmalta" politiikalta. Sen sijaan lähtökohdaksi pitää ottaa aina oman maan etu, jonka puitteissa päätöksiä tehdään. Eri EU-maiden käytännöt vaihtelevat niin rajusti, että tässä tilanteessa ei ole muuta järkevää vaihtoehtoa kuin ottaa mahdollisimman tiukka linja, jotta saadaan oman maan etu turvattua. Meillä ei ole siis missään muodossa varaa/tarvetta ryhtyä ajamaan löysempää linjaa sillä perusteella, että joissakin muissakin maissa on löysä linja.

On laskettu, että Suomi on EU-maista 4-5 suurimman maan joukossa, kun katsotaan minne on tullut väestöön suhteutettuna eniten turvapaikanhakijoita. Tässä valossa voidaan kyllä sanoa, että Suomen käytäntöjen on oltava löysempiä etenkin, kun Suomen sijainti on kauempana lähtömaista verrattuna suurimpaan osaan EU/Euroopan maista. Ja jos katsotaan esimerkiksi naapurimaamme viron tilannetta, on sinne tullut huomattavasti vähemmän turvapaikanhakijoita kuin suomeen. Jos ajatellaan kokonaisuutta, turvapaikanhakijoiden ottaminen on mahdollisimman tehoton tapa auttaa ihmisiä. Asia pitäisi ratkaista EU:n rahoittamilla/ylläpitämillä turvallisilla pakolaisleireillä lähtömaiden lähettyvillä. Nykyisen kaltainen hallitsematon tilanne ei palvele kenenkään EU-kansalaisen etua, eikä myöskään suurimpaa osaa oikeasti hädänalaisista ihmisistä.