Gå till innehållet

Onko poliisien määrä väkilukuun suhteutettuna Suomessa pieni vai suuri?

Pratbubbla 7
Diskussion | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Diskussionen har avslutats

Tavallisen kohteliaan netiketin lisäksi tässä keskustelussa käytetään kahta erityistä sääntöä, joiden mukaan puheenvuoroja moderoidaan.

  1. Keskustelun tarkoitus on löytää mahdollisimman täsmällinen ja perusteltu vastaus keskustelun lähtökohtana olevaan kysymykseen. Jos puheenvuoro ei auta vastaamaan kysymykseen, se merkitään leimalla "Ei liity asiaan" ja saatetaan poistaa.
  2. Kun esität väitteitä, perustele ne huolellisesti ja käytä viittauksia luotettaviin tietolähteisiin. Viittaaminen ei ole pakollista, mutta päätelmissä ei juuri anneta arvoa perustelemattomille väitteille.

YHTEENVETO

poliiseja on vähän ja olkaamme siitä ylpeä: Poliiseja vähän muihin maihin verrattuna, mikä on hyvä asia. http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Police-officers
J.K.: Suomessa poliiseja arvostetaan ja kunnioitetaan, mikä on hyvä asia. Poliiseja tarvitaan lisää.
vähän: Poliiseja tarvitaan lisää.
Vähän on: Poliiseja tarvitaan lisää.
Juz0: Poliiseja vähän muihin maihin verrattuna ja heihin luotetaan, mikä on hyvä asia.
female1957: Poliiseja tarvitaan lisää, eritoten syrjäseuduille.

Basuppgifter

Avslutat: 3.3.2016

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Poliiseja on vähän ja turvallisuus tilanne silti hyvä. Toivottavasti tilanne pysyy samana pitkälle tulevaisuuteen

Plats för profilbild

JuZ0
2. mars 2016 klockan 20.57.19

Suomessahan on siis poliiseja vähän väkilukuun suhteutettuna verrattuna moneen muuhun maahan. Suomessa hyvä turvallisuuden taso on pystytty turvaamaan pienemmällä määrällä poliiseja, kuin muissa maissa joten me suomalaiset olemme onnistuneet tässä erinomaisesti. Suomessa myös poliisin ja kansan välinen luottamus on niin huikealla tasolla, että semmoisesta ei voisi joissain maissa edes haaveilla. Suomessa poliisi toimii siis hallitusti ja nauttii kansan luottamusta. Jokainen poliisin suorittama ampuma-aseen käyttö tutkitaan tarkasti ja näitähän tapauksia ei suomessa kovin useasti olekaan.

Mielestäni nykytilanne on siis vielä erinomaisen hyvä ja toivonkin, että päätöksenteossa otetaan oman maan etu ja turvallisuus ensisijaisiksi tekijöiksi, jotta voimme nauttia tilanteesta mahdollisimman pitkään ja ihmisten ei olisi tarvetta kokea turvattomuutta tulevaisuudessakaan, ryhtyä katupartioimaan tai pahimmassa tapauksessa jopa ottamaan oikeutta omiin käsiin.