Gå till innehållet

Äitiyslaki-aloitteen harhaanjohtava markkinointi

Pratbubbla 5
Diskussion
Diskussionen har avslutats

Aloitteen alullepanijat ja markkinoijat ovat johtaneet kansalaisia ja kansanedustajia harhaan!

Oikeusministeriön ohjeen mukaan kansalaisaloitteella on oltava sen sisältöä kuvaava otsikko.
Äitiyslaki-kansalaisaloitteen https://goo.gl/S5arBh otsikko "Äitiyslaki" ei anna aloitteen sisällöstä oikeaa kuvaa.
Otsikosta ei käy millään tavalla ilmi, että aloitteessa ehdotetaan muutoksia useisiin eri lakeihin!

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Äitiyslaki ja tehtäväksi muutoksia hedelmöityshoidoista annettuun lakiin, oikeudenkäymiskaareen, lapsen elatuksesta annettuun lakiin, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin, perintökaareen ja elatustukilakiin.

Aloitteessa todetaan, että esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat seurannaismuutokset hedelmöityshoidoista annettuun lakiin, mutta ei kerrota mitään siitä mihin perustuen tuota lakia pitäisi muuttaa. Vastoin aloitteessa väitettyä ehdotetun äitiyslain säätäminen ei edellytä hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamista.

Aloitteella yritetään ikään kuin äitiyslaki-ehdotuksen varjolla saada muutetuksi hedelmöityshoidoista annettua lakia, vaikka sen lain muuttamisesta eikä muuttamisen tarpeellisuudesta ei ole käyty ollenkaan keskustelua eduskunnassa. Myöskään aloitteen markkinoinnissa ei ole mainittu ehdotetusta muutoksesta hedelmöityshoidoista annettuun lakiin.

Aloitteen markkinoinnissa on puhuttu harhaanjohtavasti lapsen kahdesta vanhemmasta, vaikka itse ehdotuksessa on kyse nimenomaan kahdesta juridisesti samanarvoisesta äidistä.

Missään maassa ei ole sellaista lakia, johon perustuen lapsella voisi olla kaksi eri äitiä - eikä sellaista lakia pidä säätää Suomessakaan!

Äitiyslakialoitteen kampanjasivulla (aitiyslaki.fi) todetaan virheellisesti ja harhaanjohtavasti seuraavaa:
1) ”Uudistetaan äitiyslaki!”
Kommentti: äitiyslakia ei voi uudistaa, koska ei ole olemassa äitiyslakia.
2) ”Tarvitaan äitiyslaki, jotta lapsella olisi syntymästään lähtien oikeus elatukseen, perintöön ja tapaamiseen suhteessa molempiin vanhempiinsa.”
Kommentit:
• Tuo väite ei pidä paikkaansa - mainitut oikeudet lapsella ovat jo olemassa ja niistä säädetään jo lainsäädännössä – äitiyslaki on tarpeeton.
• Hedelmöityshoidon avulla syntyvän lapsen ihmisoikeus tuntea isänsä ja olla hänen hoidattavana ei yleensä toteudu naisparin tapauksessa.

Aloitteen Facebook-sivulla todetaan virheellisesti ja harhaanjohtavasti ”Kansalaisaloite vaatii äitiyslakia, joka turvaisi naisparin lapsen oikeudellisen aseman.”
Kommentti: Jokaisen vastasyntyneen suomalaisen lapsen oikeudellinen asema on turvattu - ei turvaamiseen tarvita aloitteessa ehdotettua äitiyslakia.

Basuppgifter

Avslutat: 31.12.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ei rohjennut nokkia yhdenvertaisuusvaltuutettua!

Plats för profilbild

@Timo_Lehtonen
14. mars 2018 klockan 19.36.57

Ei korppi korpin silmää noki -sanotaan. Eikä nokkinut apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen vastauksessaan tippaakaan yhdenvertaisuusvaltuutettua, vaikka se viranomaisena puolueellisesti mainosti Äitiyslaki-kansalaisaloitetta ennen kuin kannatusilmoitusten keräys oli edes päättynyt!

Kantelu oikeuskanslerille 29.1.2018: https://www.otakantaa.fi/fi/keskustelut/246/kommentti/2397/#kommentti-2397
Apulaisoikeuskanslerin vastaus 6.3.2018: https://www.otakantaa.fi/fi/keskustelut/246/kommentti/2398/#kommentti-2398

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehotti Twitter-twiitissään Äitiyslaki-kansalaisaloitetta koskien mm. ”Vielä tarvitaan lisää nimiä äitiyslain kansalaisaloitteeseen. Allekirjoita sinäkin…”. Twiitissä siis kiistatta suosittiin yksipuolisesti (=puolueellisesti) Äitiyslaki-kansalaisaloitetta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ei ole ymmärtänyt seuraavaa:
• Puolueellinen toiminta tarkoittaa: Kehotetaan allekirjoittamaan aloite tai kehotetaan, että älä allekirjoita aloitetta;
• Puolueeton toiminta tarkoittaa: Ei oteta minkäänlaista kantaa aloitteeseen, ei puolesta eikä vastaan (tätä hallintolain 6 § edellyttää viranomaisen toiminnalta).

Suomen kielen sana ”puolueellinen” tarkoittaa: yksipuolisesti jtak suosiva.
Hallintolain 6 § mukaan viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimi asiassa selvästi puolueellisesti, mutta apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ei siitä välittänyt!

Mikko Puumalainen ei ottanut kanteluun vastatessaan minkäänlaista kantaa kantelussa esitettyyn väitteeseen ”Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomaisena toiminut puolueellisesti…”.
Herää kysymys: Miksi hän ei ottanut tuohon asiaan kantaa?
No, hyvä veli -verkostossa ei kaveria moitita! https://goo.gl/3F2K7j

Tuon väitteen sivuuttamisen sijasta Mikko Puumalaisen vastauksessa keskityttiin vain kertomaan yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä sekä äitiyslaista! Kuitenkaan noilla asioilla ei ole mitään tekemistä silloin, kun tarkastellaan onko kantelussa esille otettu yhdenvertaisuusvaltuutetun menettely ollut puolueellista vai ei.

Puumalaisen vastauksen tekstistä paistaa läpi, että suurin osa siitä on mitä ilmeisimmin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimesta kirjoitettua.

Kuinkahan monta muuta ratkaisua apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on tehnyt "läpi sormien" katsomalla.