Gå till innehållet

Yleisiä huomioita järjestämissuunnitelman tavoitteista ja rakenteesta

Pratbubbla 25
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Mitkä ovat näkemyksenne järjestämissuunnitelman tavoitteista ja rakenteesta? Mitä puuttuu, mikä on hyvää, mitä pitäisi ajatella toisin?

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Järjestämissuunnitelman kieliasu

Plats för profilbild

Raimo Sopo
25. januari 2018 klockan 18.26.15

Järjestämissuunnitelman kieliasu kaipaa tiivistämistä. Useissa lauseissa esiintyy toistoa, sillä erilaisilta näyttävät sanat ovat usein merkitykseltään synonyymejä. Yhteen lauseeseen ei ole viisasta sijoittaa lukuisia rinnakkaisia sisältöjä, koska ne sekoittavat lukijan ajattelua eivätkä edistä lauseen tarkoitusperiä.

Esimerkin vuoksi olen muokannut yhtä tekstiosaa muotoon, mikä mielestäni helpottaa lukemista ja asioiden ymmärtämistä sisällön kärsimättä (vastaavaa kielellistä hiontaa suosittelen koko järjestämissuunnitelman osalta):

Keski-Suomi tähtää järjestämissuunnitelmalla koko maakunnan hyvinvointiin. Järjestämistehtävien tavoitteena on tukea maakunnan ja sen eri osien elinvoimaa ja tasapainoista kehittymistä sekä vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä. Maakunnan tehtävät ja palvelut järjestetään niin, että ne

1. Muodostavat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia sekä vakiintuneita asiakassuhteita
2. Vahvistavat kestävällä tavalla elinkeinorakennetta
3. Edistävät talouden kasvua
4. Vahvistavat väestön toimintakykyä
5. Tukevat ennaltaehkäiseviä palveluja
6. Parantavat kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä saavutettavuutta
7. Edistävät vesien-, ympäristön- ja luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä kulttuuriympäristön hoitoa
8. Tukevat kuntien elinkeino- ja hyvinvointitavoitteita
9. Varmistavat asiakas- ja potilastietojen reaaliaikaisen saatavuuden tietoja tarvitseville
10. Kannustavat ihmisiä omien terveystietojen tuottamiseen
11. Kannustavat ihmisiä huolehtimnaan omasta ja läheisten terveydestä
12. Vähentävät alueiden välisiä ja alueiden sisäisiä kehityseroja
13. Parantavat alueiden vahvuuksia ja sekä edistävät niiden kulttuuria
14. Lisäävät kansalaisten osallisuutta
15. Tukevat vanhemmuutta sekä perheiden hyvinvointia
16. Tukevat väestön osaamista, työkykyä ja työllistymistä
17. Kannustavat väestöä hakeutumaan paikkakunnille, joissa on työllistymisen mahdollisuuksia
18. Tukevat maahanmuuttajien kotoutumista
19. Mahdollistavat ikääntyvän väestön siirtymisen kuntakeskuksiin
20. Tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden valita itselleen parhaiten sopivat palveluntuottajat

Plats för profilbild

Eija Haatanen
26. januari 2018 klockan 14.30.21

Kannatan tekstin tarkistamista. Turhat kiemurat ja toistot pois, koska tämä ei ole lakitekstiä, vaan tarkoitettu luettavaksi ja ymmärrettäväksi.

Plats för profilbild

Ulla Lahti
20. februari 2018 klockan 17.43.22

Kieliasun tiivistämisen rinnalle kaipaan myös käytettyjen termien ja käsitteiden läpikäymistä yhtenäiseksi koko suunnitelmassa. (ja tarkaa harkintaa millaisia sanoja valitsemme käyttöömme). Eri suunnitelman osat ovat tässä ensimmäisessä versiossa hämmentävän erilaisia.
Käsitteiden ja termien yhtenäistäminen on tärkeää yhteisen ymmärryksen syntymiseksi.