Gå till innehållet

Yleisiä huomioita järjestämissuunnitelman tavoitteista ja rakenteesta

Pratbubbla 25
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Mitkä ovat näkemyksenne järjestämissuunnitelman tavoitteista ja rakenteesta? Mitä puuttuu, mikä on hyvää, mitä pitäisi ajatella toisin?

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

vammaisten ja ikäihmisten perhehoito järjestämissuunnitelmassa

Plats för profilbild

ohjausryhmä / perhehoidon koordinointi
21. februari 2018 klockan 10.18.17

Palvelun järjestäminen

Keski-Suomen maakunnan alueella on vammaisten- ja ikäihmisten perhehoidosta vastaava yksikkö, joka tekee yhteistyötä ja kehittää perhehoitoa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tällä mallilla on jo toimittu Maakunnallisessa vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi-pilotissa vuodesta 2015. Myös I&O kärkihankkeessa tavoitteena on alueelliset omais- ja perhehoidon keskukset.

Perhehoidon yksikkö vastaa perhehoidon palveluista keskitetysti. Yksikön tehtävänä on perhehoidosta tiedottaminen, uusien perhehoitajien rekrytointi, perhehoitajien ennakkovalmennuksen järjestäminen, perhehoitajarekisterin perustaminen, ylläpito ja päivittäminen, perhehoitopaikkojen välitys, perhehoidon seuranta ja arviointi, perhehoidon maakunnallinen kehittäminen ja perhehoitajien koulutuksen ja tuen järjestäminen. Kunnissa hyväksytty yhteinen perhehoidon toimintaohje on ohje siitä, miten perhehoitoa järjestetään ja toteutetaan maakunnan alueella. Palvelutuotanto perustuu toimeksiantosopimussuhteisiin. Perhehoitoa tuotetaan maakunnan omana toimintana. Maakunta vastaa siitä, että vammaisten- ja ikäihmisten perhehoitoa tarjoavia perheitä on riittävästi saatavilla koko maakunnan alueella. Tavoitteena on, että alueen asukkaat saavat mahdollisimman tasa-arvoisesti perhehoito-palvelua asuinpaikastaan riippumatta. Perustellusta syystä, jos se on asukkaan edun mukaista, voidaan perhehoito järjestää myös maakunnan ulkopuolelta.

Seuraavassa muutamia kommentteja sisältö kuvauksiin.
17.12.3 Perhehoito

Palvelukuvaus

Perhehoito on ikäihmisen hoivan tain muun osa-tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa. Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Perhehoito antaa ikäihmiselle mahdollisuuden elää perheessä. Perhehoito tarjoaa samana pysyvät ihmissuhteet sekä ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa hoitoa ja huolenpitoa. Koti elinympäristönä tukee ikäihmisen toimintakykyä arjen toimiin ja tehtäviin osallistumisen myötä. Perhehoito sopii erityisesti ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoito on välimuotoista palvelua, joka sijoittuu kotiin annettavien ja tehostetun palveluasumisen välimaastoon.

Pitkäaikainen perhehoito: perhehoito on vaihtoehto ikäihmiselle, jonka kotona pärjääminen / elämänlaatu on heikkoa tukipalveluista huolimatta, mutta hänellä ei ole vielä palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta.

Lyhytaikainen perhehoito: perhehoito on vaihtoehto omaishoidon vapaiden toteutukseen. lyhytaikainen perhehoito antaa mahdollisuuden toipilasjaksoon sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin siirtymistä. Säännölliset toimintakykyä palauttavat ja ylläpitävät jaksot (vuorokausirytmin oikaisu, ruokahalun ja ravitsemuksen tukeminen, virkistys) tukevat ikäihmisen kotona asumista.

Perhehoito hoidettavan kotiin: kotiin annettavalla perhehoidolla toteutetaan omaishoidon vapaita ja tuetaan omaishoitajaa. Kotiin annettava perhehoito on vaihtoehto silloin kun omaishoidettava ei halua lähteä hoitoon kodin ulkopuolelle. Perhehoidolla voidaan tukea kotiutumista / kuntoutumista sairaalajakson jälkeen.

17.16.4.1 Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoito toteutetaan maakunnassa myös perhehoitona. Perhehoito voi toteutua myös hoidettavan kotona.

17.16.4.2 Perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään suuntaava välivaihe tai pysyvä asumisen muoto aikuiselle vammaiselle.