Gå till innehållet

Yleisiä huomioita järjestämissuunnitelman tavoitteista ja rakenteesta

Pratbubbla 25
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Mitkä ovat näkemyksenne järjestämissuunnitelman tavoitteista ja rakenteesta? Mitä puuttuu, mikä on hyvää, mitä pitäisi ajatella toisin?

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Huomioita tavoitteista ja sisällöllisestä rakenteesta

Plats för profilbild

Sosiaalityöntekijä
21. februari 2018 klockan 21.19.46

Aluekehityksen tilannekuvassa ja esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon myös alueellisen segregaatiokehityksen muodot (ja negatiivisen kehityksen ennaltaehkäiseminen).

Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta palveluiden tulee olla saatavilla myös muualla kuin sote-keskuksissa, vain tällä voidaan taata yhdenvertaisuuden ja matalan kynnyksen toteutuminen.

Asiakasohjauksella halutaan taata asiakkaalle oikea palvelu oikeasta paikasta, kuinka tämä käytännössä toteutetaan/varmistetaan ei suunnitelmasta nyt oikeastaan ilmene. Jos halutaan varmistaa oikea palvelu tulee asiakasohjauksen olla organisoitua ja koordinoitua.

Esimerkiksi sosiaalisen asumisen palveluiden vaikuttavuutta ja merkitystä voidaan tarkastella niin asiakkaiden, palvelujärjestelmän, vuokranantajan/asuinympäristön että yhteiskunnan näkökulmasta. Palvelun kohderyhmä ei rajoitu tai ei ainakaan pitäisi rajoittua vain aikuissosiaalityön asiakkaisiin, vaan asumisen ja asunnottomuuden ongelmia kohdataan laaja-alaisesti ja asuminen tulisikin huomioida aina kohdattaessa asiakas palvelujärjestelmässä.

Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden mainitaan olevan ”saatavissa maakunnan alueella noin tunnin ajomatkan etäisyydellä asiakkaan aikaisemmasta arkiympäristöstä”. Lähtökohtana/pyrkimyksenä tulee olla palvelun järjestäminen asiakkaan näkökulmasta, mikä ei nyt suunnitelmasta ilmene.

Jotta valinnanvapaus todella toteutuisi, on tämä huomioitava joukkoliikenteen järjestämisessä mikä ei tarkoita vain joidenkin vuorojen lisäämistä yksittäisille reiteille, vaan asiakkaiden ja heidän tarpeiden kuulemista sekä huomioimista.

Kriteerien täyttäminen ei vielä itsessään takaa laadukasta palvelua ja palveluntuottajien suuri määrä tulee väistämättä näkymään myös palveluiden laadun vaihtelussa. Suuren määrän vuoksi myös valvontaa on mahdotonta toteuttaa tiiviisti, joten on tärkeää huolehtia asiakkaiden omasta kyvystä ja mahdollisuuksista arvioida saamaansa palvelua.