Gå till innehållet

Rajapinta-ajattelua - millaisia uusia yhteistyömuotoja voisimme löytää?

Pratbubbla 17
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Onko asiakasryhmiä tai yhteistyökumppaneita, joita suunnitelma ei vielä huomioi? Esittäkää rohkeasti uusia yhteistyömalleja asiakaslähtöisten palvelumallien löytämiseksi.

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Kieliasu ja termit

Plats för profilbild

@tynjari
15. februari 2018 klockan 20.27.40

Suunnitelma on pääosin hyvin ympäripyöreää kapulakieltä, jolloin sen sisällön voi ymmärtää kukin omalla tavallaan. Tosin tavallisen kansalaisen on usein mahdoton ottaa selvää tällaisesta kapulakielestä, että mitä milläkin tarkoitetaan. Käytetään paljon samaa asiaa tarkoittavia termejä samoissakin lauseissa, jolloin niistä tulee kiemuraisia ja pitkiä kappaleita, jotka eivät sano yhtään mitään.
-> lyhyempiä lauseita ja lisää konkretiaa

Suunnitelma sisältää termin ”asiakas” usein sellaisissakin kohdissa, kun oikeampaa olisi käyttää termiä ”asukas”. Näin esimerkiksi heti jo Johdannon 3.kappaleessa. Ja monessa muussa kohdassa. Palveluja tulee järjestää maakunnan ASUKKAILLE. Palveluverkosta puhuttaessa kyse on asukkaiden tarpeista.