Gå till innehållet

Rajapinta-ajattelua - millaisia uusia yhteistyömuotoja voisimme löytää?

Pratbubbla 17
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Onko asiakasryhmiä tai yhteistyökumppaneita, joita suunnitelma ei vielä huomioi? Esittäkää rohkeasti uusia yhteistyömalleja asiakaslähtöisten palvelumallien löytämiseksi.

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Uudet yhteistyömuodot

Plats för profilbild

Tuula Liehu
19. februari 2018 klockan 18.27.48

Kuntien ja maakunnan välille tulee luoda aidot yhteistyökanavat niin luottamushenkilö - kuin viranhaltijataholle. Etenkin sote- ja sivistystoimen yhteistyö nousee tärkeäksi koska mm.kouluterveydenhuolto on maakunnan vastuulla. Yhteinen hyvinvointisuunnitelma on mahdollisuus tehdä aitoa yhteistyötä. Ehdotan että maakunta palkkaa henkilön, joka toimii hyte-yhdyshenkilönä kuntiin päin ja tekee konkreettisesti työtä kunnissa koordinoiden tavoitteita ja toimenpiteitä.

Myös eri maakuntien välillä tulee tehdä yhteistyötä. Mm. maakuntien rajoilla asuvien kuntalaisten asiointimahdollisuuksien varmistaminen siten, että he voivat saada palveluja sieltä missä heidän luontainen asioimissuuntansa on. Tässähän on kyse kustannuksista - kuka maksaa ja millä perusteilla eri tuottajille.