Gå till innehållet

Rajapinta-ajattelua - millaisia uusia yhteistyömuotoja voisimme löytää?

Pratbubbla 17
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Onko asiakasryhmiä tai yhteistyökumppaneita, joita suunnitelma ei vielä huomioi? Esittäkää rohkeasti uusia yhteistyömalleja asiakaslähtöisten palvelumallien löytämiseksi.

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

17.16 Vammaisten palvelut

Plats för profilbild

vammaisnäkökulma
23. februari 2018 klockan 17.07.53

Asiakaslähtöisyys korostuu suunnitelmassa ja tärkeää, että se toteutuu aidosti palvelujen käytännöissä. Yksilölliset tarpeet ja niihin vastaaminen ovat perusta palvelujen kokonaisuudessa. Palveluilla tulee turvata vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus, osallisuus ja yhdenvertaisuus. Yksilöllinen palvelutarpeen arviointi ja palvelujen suunnittelu vaatii osaavaa henkilöstöä. Miten turvataan palvelujen integraatiopyrkimyksissä asiakkaiden palvelukokonaisuuksien viidakossa yksilöllisten tarpeiden ymmärtäminen?
Vammaislainsäädäntö on uudistumassa ja järjestämissuunnitelma tulee kirjoittaa uudistuksen myötä aikanaan ajan tasalle.

Vammaispalvelujen sosiaalityön kohdalla tematiikkaa kannattaa tarkastella siten, ettei lukijalle synny epämääräistä kuvaa mitä milläkin tarkoitetaan. Palveluohjaajan ja henkilökohtaisen vastuuhenkilön nimeäminen kaipaa tarkennusta- resurssoidaanko jokaisen nasiakkaan avuksi kaksi hlöä? Puhutaanko sosiaaliohjauksesta vai palveluohjauksesta? Yksilöllistä X- Ohjausta tulee saada myös lähipalveluna sote-keskuksesta asiantuntevalta ammattilaiselta ei vain maakunnan liikelaitoksesta.

Ohjausta voidaan toteuttaa järjestämissuunnitelman mukaan monin tavoin. Tarkennusta kaipaa kohta sivu 75 "Palveluohjausta annetaan ....toimistolla" Missä toimistolla?
Henkilökohtaisen avun tuottaminen eri vaihtoehdoin on kirjattu selkeästi.