Gå till innehållet

Palveluiden saavutettavuus ja palveluverkkoa koskevat alustavat linjaukset

Pratbubbla 23
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Järjestämissuunnitelmassa on esitetty alustavia linjauksia palveluiden saatavuudesta ja palveluverkon periaatteista. Ovatko ne riittäviä asiakaslähtöisten ja kokonaisvaltaisten palvelukokonaisuuksien muodostamisen kannalta? Kerro huomiosi.

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Ikääntyneiden palveluihin lisää vahvuutta

Plats för profilbild

Kaikki ideat käyttöön
18. januari 2018 klockan 18.21.12

1. Kohta 15.5 (sivu 31) Erityisen tärkeää on tehdä implementaatiosuunnitelma kaikkiin hankkeisiin. Hankerahoitusta ei tulisi koskaan myöntää, jos suunnitelmassa ei ole varmistettu, että hanke tuottaa aitoa muutosta hankkeen päättymisen jälkeen Keski-Suomessa.
2. Kohta 15.5.5.4 Arviointi tulisi aina olla mukana seurannassa, arvioinnin kautta saadut kriittiset kohdat auttavat luomaan uutta.
3. Ikäihmisten ennaltaehkäisevät palvelut (s. 61); tähän pitäisi sisällyttää ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön ennakointi, samoin ikääntyneiden päiväkeskustoimintaan tulisi saada konkreettiset yksilölliset atvoitteet, joita seurataan päiväkeksustoiminnan ajan. Kaikkea ikääntyneiden kuntoutuspalveluja tulee tilastoida ja kirjata asianmukaisesti - vaikuttavuus on saatava esille. Lisäksi tulisi lisätä muistikuntoutuksen/aivoterveyden ylläpito kaikkiin ko. kohtiin, joihin se voidaan sisällyyttää.
4. Kuntoutus näkemys on jäänyt kovin kapeaksi ja jopa vanhakantaiseksi (lääkinnällinen kuntoutus). Keski-Suomi voi olla luomassa Norjan ja Ruotsin mallin mukaisesti arkikuntoutuksen uudenlaista toimintamallia = arjen merkityksellisyys ja toimijuuden mahdollistaminen (re-ablement) k.s kohta 17.17.
5. Omaishoitoon tulisi lisätä myös omaishoitajien terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, kuntoutuksen mahdollisuus
6. s. 94, maakuntaan tarvitaan psykogeriatriaan erikositunut lääkäri, vanhusten psykoterapiapalvelujen kehittäminen ja tarjoaminen.

Plats för profilbild

sos.ohjaaja
20. februari 2018 klockan 16.58.16

Olen samaa mieltä, että kuntoutus näkemys on jäänyt kovin kapeaksi ja jopa vanhakantaiseksi. Vanhanaikaisuus - eli nykyisten palvelujen kuvaaminen näkyy mielestäni koko suunnitelmassa - vielä. Harmittavaa olis se, että järjestämissuunnitelman eri osioiden tekstejä ei oltu (ainakaan huomattavasti) yhtenäistetty. Tekstit myös hyvin terveyspainoitteisia - sote integroituminen vähäistä.
Myös vielä puuttuvat kohdat erityisesti erikoissairaanhoidon puuttumien vaikeutti järjestämisuunnitelman kokonaisuuden ymmärtämistä ja kommentointia