Gå till innehållet

Palveluiden saavutettavuus ja palveluverkkoa koskevat alustavat linjaukset

Pratbubbla 23
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Järjestämissuunnitelmassa on esitetty alustavia linjauksia palveluiden saatavuudesta ja palveluverkon periaatteista. Ovatko ne riittäviä asiakaslähtöisten ja kokonaisvaltaisten palvelukokonaisuuksien muodostamisen kannalta? Kerro huomiosi.

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden järjestäminen

Plats för profilbild

Kätilöopiskelija
22. februari 2018 klockan 11.40.37

Yhdyn edelliseen nimimerkin "neuvolapalvelut" kirjoittajan kommenttiin.

Kun tarkastelee terveydenhoitajan ja kätilön opintojen rakennetta, huomaa että terveydenhoitajan opintoihin kuuluu ihmisen terveydenhoito koko elämänkaaren ajalta kun taas kätilö keskittyy raskaus- ja lapsivuodeaikaan. Näin ollen on täysin perusteltua, ettei kätilö voi toimia lastenneuvolassa, mutta mielestäni myös täysin perusteltua on sanoa, että kätilöillä on paljon syvempi ja laajempi tietoperusta raskaana olevan naisen hoidosta kuin terveydenhoitajilla.

Tämä ei ehkä yksistään vielä olisi kynnyskysymys, mutta kuten "neuvolapalvelut" kirjoitti, terveydenhoitaja kohtaa työssään prosentuaalisesti vähemmän raskaana olevia naisia, kun kätilö kohtaisi (joka siis hoitaisi vain näitä raskaana olevia). Näin ollen kokemuksen ja tietoperustan karttuminen tästä osa-alueesta on vaarassa jäädä heikommaksi.

Tapper (2011) pohtii STM:n synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen -raportissa samaa asiaa. Raportissa kerrotaan että osaamisen ja asiantuntemuksen ylläpitämiseksi äitiysneuvolatoiminnassa on pyritty arvioimaan hoidettavien raskaanaolevien naisten vuosittaisia vähimmäislukuja. Raportissa näitä vähimmäislukuja ei mainita, mutta mielestäni huoli on aiheellinen. Mikäli yhden työntekijän asiakaskunta koostuu suurimmilta osin lastenneuvolan asiakkaista, ei raskaanaolevien hoidon osaaminen välttämättä pysy tarpeeksi vahvana.

Samanlaisten potilasryhmien hoito ja tätä kautta hankittu laaja erityisosaaminen ja tietotaito nousee entistä tärkeämmäksi kun puhutaan harvinaisemmista tilanteista (esimerkkinä sikiön tai äidin harvinaiset sairaudet tai aikaisempien raskauksien ongelmat).
Äitiysneuvolassa äitien ja perheiden kohtaaminen ja luottamuksellinen keskusteluyhteys ovat tärkeässä roolissa. Se, että työntekijällä on mahdollisuus (aikaa, resursseja), perehtyä oman asiakaskuntansa "perustilanteiden" lisäksi marginaalisempiinkin tilanteisiin, tuo itsevarmuutta ja luottamusta työntekijälle itselleen ja tätä kautta myös hoitosuhteeseen. Asiakaskunnan heterogeenisyys voikin tuoda työntekijälle paineita osaamisensa laajudesta ja syvällisyydestä varsinkin kun puhutaan alasta jossa uutta tietoa tulee jatkuvasti ja osaamisen päivittäminen on tärkeää. Kätilöt tuovat äitiysneuvolaan paljon tietoa ja osaamista, jota terveydenhoitajan koulutukseen ei sisälly.

Tarkoituksenani ei ole missään nimessä väheksyä terveydenhoitajien osaamista, vaan korostaa myös heidän oikeuttaan hoitaa työtehtäviä joiden osaamisvaatimukset ovat kohtuullisia. Raskaana olevilla naisilla ja perheillä on myös oikeus mahdollisimman yksilölliseen ja asiantuntevaan palveluun. Näitä etuja voidaan ajaa äitiys- ja lastenneuvolan eriyttämisellä.