Gå till innehållet

Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen ja huomiot tuotannon osalta

Pratbubbla 12
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Suunnitelmassa erotetaan maakunnan järjestäminen ja varsinainen palveluiden tuottaminen toisistaan. Onko jako selkeä? Tukeeko monituottajamalli asukkaiden palveluiden saatavuutta? Varmistaako suunnitelma riittävästi palveluiden integraation? Onko suunnitelmassa palvelutuotantoa koskevia linjauksia, joita tulisi vielä tarkentaa?

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Katoaako hyvin toimiva neuvolajärjestelmä

Plats för profilbild

Neuvolan puolesta
9. februari 2018 klockan 14.06.18

Olemme Keljonkankaan, Korpilahden ja Säynätsalon neuvoloissa huolissamme miten käy neuvola palveluiden laadun jos neuvolapalvelut menisivät valinnanvapauden piiriin. Valinnanvapaus ei saisi olla lähtökohtana, vaan hyvät palvelut asiakkaille. Ensinnäkin, miten ns. sote - keskuksien toimintaa valvottaisiin/ seurattaisiin? Onko mietitty miten toiminnassa otettaisiin huomioon erityistä tukea tarvitsevat perheet. Mitä jos palveluntuottajan voi vaihtaa puolen vuoden välein, jääkö joku esim. lastensuojeluasia huomiotta? Onko yksityispuolella neuvolatoiminnan järjestämisestä kokemusta?
Miten hoitoketjut saadaan toimimaan? Esim. nykyinen äitiys-hoitopolku, tietojärjestelmien yhteensopivuudet yms.?
Onko riskinä, että lastenneuvola ja äitiysneuvolapalvelut erottettaisiin toisistaan?
Olisiko maakunnan omana palveluna tuotettu neuvolatoiminta mahdollista järjestää, miten lääkäripalvelut? Lääkäritoiminnan järjestäminen on tärkeää mielestämme. Laajojen terveystarkastuksien määrät maakunnassa on merkittävät, ja siksi niiden järjestämisessä pitää olla asiantuntemusta, kiinnostuneisuutta kehittämiseen ja ymmärrystä niiden merkityksestä tukea tarvitsevien perheiden palvelujen suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. Neuvolassa tehdään monialaista yhteistyö monien tahojen kanssa, esim. varhaiskasvatus, koulut ja sivistyspalvelut, kuntoutus- ja ravitsemusneuvontapalvelut, psykologit, sosiaalitoimi, sairaala. miten nämä hoituisivat sote-keskuksissa ja sujuvasti , matalalla kynnyksellä ??

Plats för profilbild

Kyllön neuvola
19. februari 2018 klockan 15.41.26

Olemme Keljonkankaan, Säynätsalon ja Korpilahden neuvolatiimin kanssa täysin samoilla linjoilla. Samat asiat huolettavat meitäkin. Palveluita on jo laajennettu meillä, kun perheohjaaja ja pikkulapsipsykologi käyvät täällä paikan päällä. Ja meillä on äitiys ja lastenneuvola yhdessä eli ihan hyvä kompakti palvelu.
Haluamme säilyttää terveydenhoitajien ammattitaidon ja osaamisen nimenomaan odottavien perheiden ja lasten terveydenhoidon ammattilaisina. Yhteiskunnalla ei ole varaa hajottaa tätä hyvin toimivaa palvelumallia useille eri toimijoille.