Gå till innehållet

Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen ja huomiot tuotannon osalta

Pratbubbla 12
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Suunnitelmassa erotetaan maakunnan järjestäminen ja varsinainen palveluiden tuottaminen toisistaan. Onko jako selkeä? Tukeeko monituottajamalli asukkaiden palveluiden saatavuutta? Varmistaako suunnitelma riittävästi palveluiden integraation? Onko suunnitelmassa palvelutuotantoa koskevia linjauksia, joita tulisi vielä tarkentaa?

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Setelit vanhuspalveluissa iso riski

Plats för profilbild

tynjari
16. februari 2018 klockan 16.41.45

Kotihoidon palvelut sanotaan tuotettavan asiakasseteleillä, joita voi siis valita maakunnalta tai yksityisiltä tuottajilta oman valinnan mukaan. Kuinka vanhus, jolla ei ole esim. sähköisiä välineitä käytössään, kykenee tekemään valintoja eri palveluntuottajilta ilman ulkopuolisen apua. Avun tarve tällaisessa kasvaa suunnattomasti. Ja ulkopuolisen avun pitäisi olla asiantuntevaa ja puolueetonta. Ei pelkästään nettisivut kerro, onko palvelu sellaista, johon vanhus on tyytyväinen.

Entäpä onko mietitty logistiikan ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta? Jos vaikka samassa talossa asuvan kuuden eri vanhuksen luona kullakin käy eri palvelusetelintuottajan kotipalvelun työntekijä? Sama koskee myös päiväkeskuspalveluja, jonne vanhus usein tarvitsee kyydin. Kulkeeko jokainen tästä talosta eri suuntaan eri palveluntuottajien paikkoihin oman valintansa mukaan?

Henkilökohtaisen budjetin tarjoaminen iäkkäille sisältää myös suuria riskejä siitä, miten palvelujen valitseminen eri palveluntuottajilta onnistuu niin, että palvelut pelaavat ja budjetti ei ylity.

Etenkin vanhuspalveluissa järjestelmän monimutkaisuus kasvattaa ohjaushenkilöstön lisätarvetta erittäin paljon.

Tavoitteena sanotaan olevan, että 93 prosenttia maakunnan yli 75-vuotiaista asuu kotona vuonna 2025. Kotihoidon palveluja sen sijaan varaudutaan järjestämään noin 13 prosentille yli 75-vuotiaista. Palvelut järjestetään kattavasti koko maakunnan alueella. Millaisen avun turvin tuo loppu 80% yli 75-vuotiaista selviää kotonaan?