Gå till innehållet

Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen ja huomiot tuotannon osalta

Pratbubbla 12
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Suunnitelmassa erotetaan maakunnan järjestäminen ja varsinainen palveluiden tuottaminen toisistaan. Onko jako selkeä? Tukeeko monituottajamalli asukkaiden palveluiden saatavuutta? Varmistaako suunnitelma riittävästi palveluiden integraation? Onko suunnitelmassa palvelutuotantoa koskevia linjauksia, joita tulisi vielä tarkentaa?

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Tilaaja- tuottajamalli

Plats för profilbild

tynjari
19. februari 2018 klockan 16.29.39

Suunnitelmassa todetaan, että järjestäjän ja tuottajan erottamisesta näin suuressa laajuudessa ei ole aiempaa kokemusta. Se on totta. Mutta voisi todeta myös, että useassa kaupungissa, missä sitä on kokeiltu, on huonojen kokemusten takia tilaaja- tuottaja-mallista luovuttu tai ollaan luopumassa. Miksi tällaiseen siis on tarvetta mennä?

On myös aika erikoinen väite, että kysyntää ja kustannuksia on pyritty hallitsemaan pitkillä käsittelyajoilla sekä ylläpitämällä asiakas- ja potilasjonoja. Ikään kuin tahallaan ylläpidettäisiin jonoja. Ja että tämä poistuisi valinnanvapauden myötä. Vaikka maakuntien rahoitus tulee valtion kautta ja tavoitteena on 3 miljardin säästöt. Miten se tuo lisäresurssia ja vähentää jonoja?

Plats för profilbild

Riikka Kaikkonen
21. februari 2018 klockan 16.47.49

Tässä ollaan asian ytimessä. Pitäisi ottaa oppia siitä, että tilaaja-tuottaja-malli on surkea, eikä toimi etenkään sosiaali- ja terveyspalveluissa laisinkaan.

Mikäli säästöjä on mahdollista luoda, ne on mahdollista tehdä julkisen puolen palveluja parantamalla, tehostamalla ja lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä; ei lisäämällä yksityisten palveluntuottajien määrää ja valtaa. Yksityisellä sektorillahan tavoitteena on luoda voittoa, joten miten olisi pitkällä tähtäimellä mahdollista, että julkisella puolella syntyy säästöjä, kun palveluja tuottavat yksityiset firmat, joiden on kuitenkin yhtälailla maksettava palkat, laitteet, tilat etc. ja samaan aikaan tehdä sitä voittoa. En ymmärrä tällaista matematiikkaa laisinkaan.