Gå till innehållet

Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen ja huomiot tuotannon osalta

Pratbubbla 12
Diskussion | Keski-Suomi 2021 -projekti (maakunta- ja sote-uudistus)
Diskussionen har avslutats

Suunnitelmassa erotetaan maakunnan järjestäminen ja varsinainen palveluiden tuottaminen toisistaan. Onko jako selkeä? Tukeeko monituottajamalli asukkaiden palveluiden saatavuutta? Varmistaako suunnitelma riittävästi palveluiden integraation? Onko suunnitelmassa palvelutuotantoa koskevia linjauksia, joita tulisi vielä tarkentaa?

Basuppgifter

Avslutat: 23.2.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Järjestäminen ja tuottaminen

Plats för profilbild

Tuula Liehu
19. februari 2018 klockan 17.10.19

Tavallisen kuntalaisen on vaikea erottaa termejä. Mutta tarvitseekokaan kuntalaisen näistä eroista niin suuresti olla tietoinen- pääasia että maakunta (maakunnan päättäjät ja viranhaltijat sekä tuottajat itse) tietävät roolinsa ja kuntalainen saa palvelut, joita tarvitsee. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen palveluunsa, on hänen tärkeintä tietää mihin otetaan yhteyttä.

Tietenkin tarvitaan maakunnan organisaatioiden hyväksymä asiakirja, jossa roolit selvennetään ja joita käytetään suunnittelun, toteutuksen ja päätöksenteon apuna.
Uudessa tavassa järjestää ja tuottaa palvelut on oleellista erottaa roolit. Sen verran on ns. tilaaja-tuottajamallista opittu, että tuottaminen ja tilaaminen ovat eri asioita ja kunkin tulee tietää roolinsa. Tilaaja määrittelee mitä palveluja tuotetaan, millä hinnalla ja laatutasolla sekä jos tuottamien ei toimi, miten sitten menetellään. Nämä asiat on syytä kirjoittaa auki ja liittää palveluntuottajien sopimuksiin , jottei tule epäselvyyksiä.