Gå till innehållet

Kommentoi 3D-muodostamisohjeita

Pratbubbla 2
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Kommentoi muodostamisohjeen toimivuutta mallintamisen ja kaupunkien/kuntien prosessien näkökulmasta. Toimivatko ohjeet? Millaisia puutteita niistä löydät? Onko jotain mitä meidän tulisi ottaa huomioon?

Basuppgifter

Avslutat: 2.5.2018

Bilagor

Ilmianna

Se övriga kommentarer

LOD2 Ohjeet

Plats för profilbild

Kimmo Soukki
8. mars 2018 klockan 14.46.51

Kommenttini koskevat LoD2 ohjeita. LoD1:n osalta totean, että ei välttämättä ole perusteita ko. aineiston keräämiseen vaan tulisi tähdätä tarkemman aineiston tuottamiseen. Tarkemmasta aineistosta voidaan aina tuottaa LoD1 tason malli, jos sellaiselle käyttöä on.

Yleisesti voisi sanoa, että kun kerran LOD ajattelu on otettu CityGML:stä, niin miksi ei sitten termistöä laajemminkin.

Ohjeet tuntuvat perustuvan siihen olettamukseen, että käytettävissä on aina myös tarkka kartoitustieto, kun rakennuksia vektoroidaan. On kuitenkin todennäköistä, että pistepilvien kautta vektoroitaessa löytyy rakennuksia, joista ei ole olemassa kivijalkavektoreita. Näissä tapauksissa pitäisi olla mahdollista tallentaa tieto kattopisteiden mukaan vektoroidusta rakennuksesta. Nämä rakennukset tulisi voida erottaa toisistaan "lähdetieto" ominaisuuden avulla. Samaa tietoa voitaisiin käyttää erottamaan sellaiset rakennukset, joiden mallinnus on tarkastettu/editoitu esim. maastomittausten tai vaikka rakennuspiirustusten avulla.

Taulukossa 1 käytetään sanamuotoa "ehdottomasti mallinnettava". Automatisoidun vektoroinnin kautta ei saada tuotettua kaikkea, mitä pidetään ehdottomasti mallinnettavana. Onko rakennus siis "käyttökelvoton" ennen kuin se on täydennetty kaikilla ehdottomasti vaadituilla osilla? Näin tulkitsisin tuota ehdottomuutta. Mielestäni pitäisi pyrkiä hyvään kattavuuteen, jota sitten voidaan yksityiskohtien ja geometrisen tarkkuuden kautta ajan kanssa parantaa. Jos asetetaan liian tiukat vaatimukset, niin työstä tulee liian raskas ja iso osa siitä tehdään ilman että saavutetaan mitään lisäarvoa.

Rakennuksen osat on myös esitetty taulukossa 1 ehdottomasti mallinnettavina. Koko käsite on löyhästi selitetty. Vrt. SIG3D Modeling Guide for 3D Objects Part 2: Modeling of Buildings (LoD1, LoD2, LoD3) sivu 18. Rakennusten osien mallintaminen erikseen on vaativa tehtävä ja edellyttää tarkempaa tietoa rakennuksen käytöstä jne. Jakoa ei voi tehdä yksin geometriatiedon perusteella. Tietysti voidaan lähteä olettamuksesta, että osia ei ole ja että mallinnetaan vain monimuotoinen rakennus. RakennuksenOsat käyttö edellyttää myös näkymättömissä olevien osien välisten elementtien mallintamiseen. Esimerkkinä rakennuksen kyljessä oleva autotalli, josta ei ulospäin näy miten väliseinä todellisuudessa kulkee. Toki osien väliin voidaan aina luoda keinotekoinen sulkeva pinta. SIG3D edellyttää, että rakennuksen osa liittyy maanpintaan "must be connected to ground". 3D-muodostamisohjeiden kuvituksessa esiintyy rakennuksen osia, jotka eivä ulotu maahan.