Gå till innehållet

Ehdotus vuoden 2018 nuorisotekopalkinnon saajaksi Rovaniemellä

Pratbubbla 9
Diskussion | Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 6.8.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Ohjaamon kehittämistyöryhmä

Plats för profilbild

Ohjaamo
3. augusti 2018 klockan 10.59.37

Ohjaamo Rovaniemellä on toiminut jo kaksi vuotta aktiivinen, nuorista koostuva kehittämistyöryhmä, joka on toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi useampaan Rovaniemen alueen nuorten palveluun. Ryhmä koostuu eri-ikäisistä nuorista aikuisista, jotka haluavat omien kokemuksiensa ja näkemyksiensä kautta antaa mielipiteensä ja kehitysehdotuksensa eri toimijoille. Ryhmä on ollut mukana uudistamassa esimerkiksi sosiaalipalveluiden kutsukirjettä nuorilähtöisemmäksi, ideoimassa miten nuoria ja nuoria aikuisia voisi saada aktiivisemmin mukaan eri järjestöjen toimintaan ja millä tavoin nuorten mielitiimiä ja mielenterveyspalveluja tulisi kehittää ja tuoda ihmisten tietoisuuteen paremmin. Ryhmän jäsenet ovat aktiivisesti myös mukana Ohjaamon toiminnassa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kehittämistyöryhmässä mukana oleminen on tuonut nuorille yhteisöllisyyden tunnetta sekä selvää osoitusta siitä, että heitä kuullaan ja heillä on valtaa vaikuttaa palveluihinsa. Ryhmässä mukana ei vaadi aiempaa kokemusta luottamus- ja vastuutehtävistä, ja siinä mukana oleminen on täysin vapaaehtoista eikä sido mihinkään. Tärkeintä on nuoren oma halu olla mukana vaikuttamassa joko jo hiljaisella läsnäololla tai aktiivisella toiminnalla. Kaikki muodot nähdään yhtä tärkeintä ja ryhmä kannattelee itse itseään ja pitää jäsenistään huolta.
Ryhmä on toiminnallaan osoittanut myös valtakunnallisesti, kuinka luonnollista on saada palvelujen kohderyhmä mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, ja näin ollen luonut hyviä käytänteitä levitettäväksi muuallekin sekä paikkakunnalla että muualla Suomessa.