Gå till innehållet

Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pratbubbla 8
Diskussion | Hämeenlinnan kaupunki / Viranomaispalvelut
Diskussionen har avslutats

Keväällä 2016 valmistuu kaikki Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueet sisältävä suojelusuunnitelma, joka on asukkaiden kommentoitavissa Otakantaa.fi –palvelussa 21.3.-24.4.2016. Ota osaa keskusteluun ja vaikuta! Kommentoinnille varattua aikaa on jatkettu kahdella viikolla.

Suojelusuunnitelma on valmisteltu Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluiden johdolla. Uutta tässä päivityksessä on pohjavesivaikutteisten luontotyyppien kartoitus ja III-luokan pohjavesialueiden tarkastelu. III-luokan alueiden osalta esitetään näiden alueiden siirtämistä luokkiin 1 tai 2 tai poistamista kokonaan pohjavesiluokituksesta. Purkautuvan pohjaveden määrän ja laadun ollessa merkittävä luontotyypin suojelun tai säilymisen kannalta, se voidaan luokitella pohjavesivaikutteiseksi luontotyypiksi. ELY-keskus tekee päätökset pohjavesiluokkien muutoksista.

Halutessasi voit lähettää kommentteja myös suoraan sähköpostilla heli.jutila(at)hameenlinna.fi

Ilmianna

Se övriga kommentarer

Kartat

Plats för profilbild

@terhi_laine_hameenlinna_fi
24. mars 2016 klockan 11.35.03

Tarvittaessa voi käyttää julkista paikkatietoikkunaa apuna kohteiden kartalle paikannuksessa. Paikkatietoikkunassa näkyvät nykyiset pohjavesialueet, joihin tässä suunnitelmassa mm. ehdotetaan muutoksia III-luokan pohjavesialueiden osalta. Paikkatietoikkuna on osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi, josta Karttatasot - Geologia - ja rastitetaan pohjavesialueet ja pohjavesialuerajat. Haku toimii osoitteella. Suojelusuunnitelman riskikohdetaulukoissa on pohjavesialueen tunnusnumero, joka löytyy myös paikkatietoikkunan kartoilta klikkaamalla pohjavesialuetta. Näin tietää mitä aluetta riskikohdetaulukon tiedot koskevat. Riskikohdetaulukoissa punaisella merkitty (A) on suurin riski.

Plats för profilbild

asukas
21. april 2016 klockan 10.03.29

Liitteenä 9 oleva kartta pohjavesialueilla sijaitsevista Natura-alueista on osittain epäselvä. Esim. Tenholan pohjavesialueen keskiosassa oleva Natura-alue peittyy pohjavesialueen rajojen alle. Sama mm. Ahvenistolla.