Gå till innehållet

Kommentoi käsitemallia

Pratbubbla 2
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Onko kohdeluokissa mielestäsi tarpeettomia luokkia vai tarvittaisiinko joku uusi kohdeluokka lisää? Voit myös kommentoida luokituksia, ominaisuustieoja ja valintakriteereitä.

Basuppgifter

Avslutat: 30.11.2018

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Maasto-käsitemallista

Plats för profilbild

@metsami
21. november 2018 klockan 16.59.24

Valtakunnallisesti hyvä.
Taajamissa mahdollisesti kaivattaisiin tarkempaa jaottelua: pihan menevät rakennusmaaksi, voi olla ok, mutta esim. isojen taloyhtiöiden isoja parkkipaikkoja ei eroteta, kadun ja pysäköinnin erottaminen autoliikennealueissa =?, puuttuu kaupunkimetsät, jotka eivät ole ihan metsän hoidollisia metsiä, mutta eivät hoidettuja puistojakaan. Kestopäällystys näkyy maankäytön puolella, mutta ei maanpeitossa. Kestopäällystetyt alueet kiinnostavat hulevesien kulkeutumisen takia.