Gå till innehållet

Kommentoi käsitemallia

Pratbubbla 2
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Lähde

Plats för profilbild

Merja S / MMM
29. januari 2019 klockan 15.36.06

Hydrografian käsitemallissa lähde-geometria on määritelty pistemäiseksi kohteeksi. Pistemäinen kohde ei ole hyvä valinta, sillä maastossa lähteet voivat muodostaa usean eri lähteen kokonaisuuksia eli lähteikköjä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Erityisesti lähteiden pistemäisyys on ristiriidassa Metsälain 10 §:n kanssa. Sen mukaan muun muassa lähteillä, puroilla, noroilla ja lammilla on lähiympäristö, jonka alueella metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että tärkeiden elinympäristöjen säilyminen turvataan. Hydrografia-tiedon hyödyntämisen kannalta on huomattavasti toimivampaa, jos lähteen voi määritellä (myös) aluemaiseksi.