Gå till innehållet

Kommentoi käsitemallia

Pratbubbla 2
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 15.2.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Gör en anmälan

Se övriga kommentarer

Mille mittakaavalle?

Plats för profilbild

Helsingin kaupunki
30. januari 2019 klockan 13.42.07

Mille mittakaavalle tämä käsitemalli on tuotu? Onko tarkoitus, että kunnat ylläpitää tietoa tällä käsitemallilla mittakaavassa 1:500 KMTK:n vai onko tiedontuottaja tässä kohtaa joku muu kuten SYKE?

Kunnat ylläpitävät tietoa kantakartalla viivamaisina kohteina mittakaavassa 1:500, jossa aluemaisten isojen kohteiden muodostamisessa ei ole järkeä. Osalla kunnista aluemaista tietoa on (Trimble-kunnat), mutta se lienee harvinaisuus. Tämä teema ei myöskään palvele kaavoittajaa/asemakaavan pohjakarttaa, jos ylläpito on aluemaista ja vain karkeassa mittakaavassa. Vai onko KMTK:n perusajatus monitasotietokannasta jo kuopattu?