Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Puistotoimintaa kesätyöntekijöiden ja puistokummien avulla

Plats för profilbild

@puluboi
19. mars 2019 klockan 19.49.03

Kun koulut loppuvat, moneen vähävaraiseen perheeseen iskee lapsiarkiköyhyys. Pilotoidaan tietyillä palvelukeskittymä alueilla kuten Tuira, Puolivälinkangas, Toppila, Rajakylä, Kaukovainio toimintaa jossa lapsille tarjotaan lämmin ruoka leikkipuistossa. Esimerkiksi keittolounas. Logistista yhteistyötä voisi tehdä Serviisin kanssa, kun he kuitenkin kuljettavat ruoan osaan päiväkodeista. Ruoanjakelussa voisi olla mukana osin nuorisotoimi, jota täydentävät erilaiset kesätyöntekijät.

Leikki- ja viherpuistojen viihtyisyyttä voisi lisätä myös vapaaehtoisilla puistokummi-konseptilla
https://www.hyvakasvaa.fi/hk/pdf/puistokummien-kasikirja19.pdf

Viherpalvelut kouluttaisivat puistokummeja. Sovittaisiin pelisäännöt
- roskien keruu
- vieraslajien torjunta
- puistoagentit kunnossapidon apusilminä
- käytettävissä/ lainattavissa olevat välineet (haravat jne)
- vakuutusasiat

Budjetti:
- Kaupungin sisäiset palveluneuvottelut Serviisin kanssa

Plats för profilbild

Puistotoiminta, toteutunut malli
10. maj 2019 klockan 15.22.08

Haukiputaan MLL on järjestänyt kaupungin rahoittamana ohjattua leikkipuistotoimintaa Haukiputaan keskusleikkipuistossa jo kolmena vuonna. Tämä on ajoitettu pariin viikkoon kesäloman lopussa ennen koulujen alkua, sillä monien lasten vanhemmilla ei ole silloin lomaa ja on ollut tärkeää että lapsilla on silloin joku aikuinen katsomassa perään ja että heillä on ikäistänsä seuraa ideologialla "kukaan ei jää yksin". Leikkitoimintaa ohjasi lähihoitaja apunaan kaksi kesäsetelinuorta jotka paikallisyhdistys oli kouluttanut. Puistoaika oli 10-14 ja keskellä pidettiin evästauko (omat eväät). Puistotoiminta oli muutoin osallistujille ilmaista ja kaikille avointa. Lapsen (4v tai yli) pystyi jättämään joko ohjaajien vastuulle tai aikuinen halutessaan sai osallistua toimintaan yhdessä lapsensa kanssa. Todella monet isommat lapset kulkivat ohjatussa puistotoiminnassa itsenäisesti kotoa. Tähän malliin voisi yhdistää myös tuon ehdotetun ruokailun helposti.

Plats för profilbild

@sara_inkeroinen
4. juni 2019 klockan 17.06.38

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kommentti: Puistokummitoiminta hyvä idea, vaatii henkilöstöresursseja kouluttamaan/hallinnoimaan toimintaa. Kustannuksia vaikea arvioida näin nopealla aikataululla.
Ruokahuoltoon KVP ei osaa kommentoida.