Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Podcast-kurssi oululaisille

Plats för profilbild

Ölövi ääni-työryhmä
11. april 2019 klockan 12.45.47

Ölövi ääni-työryhmä haluaa järjestää oululaisille podcastin tekemisestä kiinnostuneille kurssin, jossa opitaan suunnittelemaan, käsikirjottamaan ja toteuttamaan podcast. Kurssin käytyään kurssilaiset voisivat verkostoitua ja perustaa "Ölövi ääni" podcast-kanavan, jonne tuottaisivat ouluaiheisia podcasteja. Myös muiden oululaisten asukaslähtöisten mediatuotantoyhteisöjen kanssa olisi suunnitelmissa verkostoitua ja tehdä yhteistyötä.

Alustava budjetti 2000-3000€, sisältäen kouluttajan kulut sekä mahdollisen koulutustilavuokran. Kurssi olisi osallistujalle ilmainen.

Plats för profilbild

jute
23. april 2019 klockan 14.33.05

Kannatetaan. Myös tiedotuskulut pitää ottaa huomioon. Lehti-ilmoitukset, muu mainonta. Ei ainoastaan pienelle piirille.

Plats för profilbild

Sami
25. april 2019 klockan 15.33.59

Kulttuurivoimalan Siilo-Kanava voisi tehdä kanssanne mielellään yhteistyötä. Parhaillaan kuvataan kanvan ensimmäisiä ohjelmia ja pian julkaistaan kanavan verkkosivusto ja kanavatoiminta toiminta alkaa. Yhteystiedot löytyvät Kulttuurivoimalan verkkosivuilta (kulttuurivoimala.fi).