Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Martinniemen kylämiljöön viihtyisyyden parantaminen

Plats för profilbild

Martti kuntoon!
16. april 2019 klockan 16.24.05

Martinniemen kylän keskustasta puuttuu oleskeluun soveltuvat (ulko)tilat - kylällä ei ole kohtaamispaikkaa. Nyt ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan maisema-arkkitehti (tai muu vastaava), joka voisi laatia kyläkatselmuksen ja suunnittelukokouksen pohjalta pitkän aikavälin kehityssuunnitelman, jonka toteutus, maankäytön luvat ja rahoitus suunnitellaan myöhemmin vaiheittain. Lopputuloksena syntyy risukoista vapaa, hyvin hoidettu kylän keskusta. Suunnitelman laatimiseen tarvitaan ammattilainen, joka näkee, mitä olisi olemassaolevan kaavan puitteissa mahdollista tehdä. Tämä mahdollistaa edistyessään uudella tavalla myös yritystoiminnan ja palvelujen tarjoamisen kylän pinnassa, ja se puolestaan suoraan lisää alueen hyvinvointia, viihtyisyyttä ja elinvoimaa.

Budjettiarvio 10 000 euroa maisema-arkkitehdin palkkaamiseen.

Plats för profilbild

@sara_inkeroinen
4. juni 2019 klockan 17.17.24

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kommentti: Puistonpenkkien yms. lisääminen budjetilla onnistuu kaupungin yleisille alueille 1000 e/penkki. Alueelle on mahdollista myös lisätä istutuksia budjetilla. Tasa-arvoisuuden takia pitää kuitenkin muistaa, että samanlaisia kohteita on muuallakin Oulussa.
Maisema-arkkitehdin palkkaamista emme näe tarpeelliseksi alueen kehittämiseksi.
Hyvä muistaa myös, että asukkaat ja yrittäjät voivat tehdä aika paljon kylän viihtyvyyden kehittämiseksi tonttien puolella, sillä alueella on paljon yksityisomisteista maata.
Alueelle on vasta saneerattu uudet leikkipuistot.