Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Käsityöt yhdistävät-ryhmä

Plats för profilbild

@jokviri
19. april 2019 klockan 20.20.53

Käsitöitä tehdään kaikissa kulttuureissa ja kaikkien kulttuureiden käden taidoissa on ominaispiirteitä, mitä muualla ei ole. Kiinnostus käsitöihin ja niiden tekemiseen yhdistävät ihmisiä. Ryhmä, missä tutustutaan eri kulttuureista tulevien käsitöihin lisäisi yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta vieraita kulttuureja kohtaan. Ryhmään olisivat tervetulleita kaikista eri kulttuureista tulevat oululaiset. Joka kerralla tutustuttaisiin yhden ryhmäläisen oman kotiseudun käsitöihin eri tavoin mm.kuvin, mallein jne.
Ryhmä voisi kokoontua keskeisellä paikalla keskustassa, mihin on hyvät kulkuyhteydet joka puolelta. Keskiössä ryhmässä on yhteinen kiinnostus käsitöihin ja kädentaitoihin sekä yhdessä tekeminen, yhteistä kieltä ei silloin tarvita. Ryhmä voisi jatkua ensi vuoden puolella "käsityökahvila"-tyyliin maksuttomissa paikoissa kuten eri puolella kaupunkia olevilla asukastuvilla sekä kirjastoissa.
Kustannukset:
-tilavuokra n.10:ltä kerralta
-ryhmän vetäjän palkka
-käytettävät materiaalit (paperia, värejä, lankoja tms. tarkoituksena kuitenkin, että käytetään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia sekä jokaisella jo olemassa olevia tarvikkeita)
-viimeisen kerran tarjoilu (pikkujoulu tai mahdollisesti näyttelyn avajaistarjoilu)
Teemoina: kädentaidot, yhteisöllisyys, kotoutuminen, osallisuus, luovuus, kierrätys

Plats för profilbild

Monikulttuurisuustoimintaa
23. april 2019 klockan 12.48.34

Käsityökahvila on ideana todella monipuolinen mahdollisuus verkostoitua, tavata muita käsityön ystäviä ja oppia uutta. Se toimii kotoutumisen tukena, tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Tässä voisi hyödyntää monikulttuurisia toimijoita ja muita yhteistyötahoja esim. tilojen osalta. Keskustasta löytyy varmasti kokoontumisia varten sopivat tilat joltain yhteistyötaholta, jolloin materiaaleihin, lankoihin ja ohjaajan palkkaamiseen jäisi paremmat mahdollisuudet.

Samankaltaisia muitakin ryhmiä voisi kokoontua niin keskustassa kuin alueellisestikin.

Plats för profilbild

Maria
28. april 2019 klockan 14.24.01

Hieno idea. Olisi varmasti mukavaa seurattavaa ja uutta opittavaa myös ihan täällä aina asuneille.