Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Tuiran Koulun pihan kehittäminen

Plats för profilbild

Tuiran Koulun oppilaskunta
26. april 2019 klockan 9.25.50

Tuiran koulun oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan Tomeran ehdotus koulupihan turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Suunnitelmassa on toteutettu/näkyy teemat seuraavasti:

Yhteisöllisyys ja osallisuus: ideat ja perustelut pihan kehittämiseen on kerätty toiminnallisesti kaikkien oppilaiden ja vanhempien osallisuus mahdollistaen Tomeran aamukahvien yhteydessä to 25.4.2019 klo 8.15-10.00.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: Tuiran koulun koulupiha on jäänyt kehittämättä vuosien ajan milloin minkäkin syyn takia. Viimeisimpänä niistä koulun lakkaaminen Merikosken kouluun yhdistymisen yhteydessä. Siihen kuitenkin vielä yli kolme vuotta aikaa. Pihan tulee olla toimiva siihen asti. Suunnitelmassa lähdetään siitä, että tehtävät parannukset ovat siirrettävissä Merikosken koulun pihaan. Koulupihan Tuirassa pitää olla liikkumaan kannustava, kuten muillakin kouluilla.
Turvallisuus: Yksi tärkeimmistä syistä on koulupihan turvallisuus. Tapaturmia voi välttää oikeanlaisilla välineillä ja materiaaleilla.
Kestävä kehitys: Koulupihan investoinnit suunnitellaan niin, että välineet voi siirtää suoraan uuteen Merikosken kouluun v. 2022 valmistuvan peruskorjauksen yhteydessä.
Kuntalaisen hyvinvointi: Koululaisten lisäksi piha toimii myös asukkaiden lähiliikuntapaikkana, mikä lisää kaupunkilaisten hyvinvointia.
Kaupunkikehittäminen: Tuiran koulu on osa aktiivista Tuiran kaupunginosaa, kehittämisen kärjessä.
Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri: Tuiran koulun piha monipuolistuu kulttuuritapahtumien järjestämispaikkana.


[noin 10 000e] Koulun vanhempien ja oppilaiden ideoinin pohjalta tehty kustannusarvio. Valitsimme toteutettavaksi mielestämme kolme parasta ideaa. Valitsimme mini-areenan, hiekkatekonurmen ja leikkivälineet.

Poimintoja oppilaide ja vanhempien ideoista:
Miksi Tuiran Koulun pihaa pitäisi uudistaa?
"Koska siell ei ole palja lekki paikja"
"Koska se on tylsä"
"Se on vaarallinen"

Miten Tuiran Koulun piihaa pitäisi kunnostaa?
:Tekonurmi, kasvillisuutta, trampoliini, uusi kiipeilyteline, airtrack, karuselli, hämähäkkikeinu.


Plats för profilbild

@sara_inkeroinen
4. juni 2019 klockan 17.36.33

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kommentti: Mainittu ehdotus lähiliikuntapaikaksi ei ole mielekäs, koska Tuirasta löytyy lähiliikuntapaikka (Tervaporvarin puistossa; Koskitie 8, 90500 Oulu) jossa on laitteita kaiken ikäisille kuntoilijoille, joten lähiliikuntapaikkaa tähän ei ole ehkä järkevää suunnitella.
Esitetyistä asioista toteuttamiskelpoisin olisi
• hämähäkkikeinu
• karuselli
• kiipeilyteline
Muut ehdotukset ovat kalliita (tekonurmi), vaarallisia (trampoliini), käyttäjän hankittavia ? (airtrack).