Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Metsän aarrearkku -työpajat asukastuvilla

Plats för profilbild

NiinaJ
29. april 2019 klockan 13.34.25

Työryhmä Niina Jortikka ja Kati Juvani ehdottavat Metsän aarrearkku -työpajojen toteuttamista yhteistyössä esim. Oulun alueen asukastupien kanssa. Metsän aarrearkku -työpajapäivissä työstetään erilaisia sidontatöitä, hyödyntäen lähialueen luonnonmateriaaleja.

Yhdessä työpajassa voi olla kerrallaan 12 henkilöä. Uudet kädentaito-opit voimaannuttavat ja yhdessä tekeminen luo yhteishenkeä. Työssä hyödynnetään paikallisia materiaaleja (esim. paju, havu, koivunrisu) ja huomioidaan kohderyhmän toiveet työn sisällöstä. Työpajojen sisältö voi olla esim. yksilöllinen tai yhteinen pajutyö (esim. pajupallo tai pajuhahmo), havukranssit pyhäinpäiväksi tai koivunrisuista valmistettavat koriste-esineet tai hahmot.

Yksittäisen työpajapäivän kesto on 8 tuntia, josta 7 tunnin aikana kerätään materiaali ja työskennellään, yksi tunti on ruoka/kahvitaukoa. Ruokailu ja kahvitus sovitaan toteutettavaksi kunkin asukastuvan käytäntöjen mukaan. Luonnonmateriaali hankitaan kaupungin piiripuutarhurien kanssa yhteistyössä sovituista kohteista (esim. hakkuukohteet).
Työpajat voidaan toteuttaa 1.9.-15.12.2019 välisenä aikana. Työryhmässä ovat puutarhuri, ympäristösuunnittelija (AMK) Niina Jortikka ja tekstiiliartesaani, puutarhuri, floristi Kati Juvani.

Plats för profilbild

maikkula1
29. maj 2019 klockan 21.38.10

Varmaan eläkkeellä olevat henkilöt voivat osallistua jos on arkipäivänä. Voiko olla lauantai? Maikkulassa on muutenkin käsityöryhmä todennäköisesti tiistaisin.

Plats för profilbild

@sara_inkeroinen
4. juni 2019 klockan 17.24.36

Asukastupaverkostossa esitetty kysymys: Mikä on metsän aarrearkun- työpajan hinta osallistuja?