Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Syrjäisten kaupunginosien nuorille lisää aktiviteetteja

Plats för profilbild

Armi
29. april 2019 klockan 22.25.36

Ehdotan että kehitämme syrjäisten alueiden (esim. Ylikiimingin) nuorille lisää harrastus- ja ajanvietemahdollisuuksia. Kehitettävä toimintamalli ja budjetti turvaisi sen, että arkisin ja viikonloppuisin nuorilla olisi enemmän paikkoja mukavaan yhdessäoloon.

Miksi? Tämän hetken vähäiset mahdollisuudet ymmärrettävästi johtavat väliin myös asiattomiin touhuihin. Ja olisi tärkeää, että nuoret voisi harrastaa ja oleskella myös omalla asuinalueellaan ja sitä tuettaisi kaupungin puolesta.

Pilottivaihe voisi kestää puoli vuotta (esim syksy 2019) jolloin kehitellään mallia nuorten kanssa ja tarjotaan tekemistä. Budjetista riippuu tietenkin mitä voidaan tehdä. 5000 - 10 000 € lla saadaan jo monelle alueelle luotua syksyksi ohjelmaa.

Plats för profilbild

Markus
30. april 2019 klockan 10.52.18

Pitäisi saada lisää ja parempia liikuntamahdollisuuksia Ylikiiminkiin. Uusi kuntosali on ehdoton ja miksei vaikka ulkokuntosali Pylkönaholle, jossa voisi treenata lenkkeilyn oheessa!

Plats för profilbild

Tärkeän äärellä
30. april 2019 klockan 11.19.28

Tämä aloite/idea on äärimmäisen tärkeä. Tämän kaltaista toimintaa on toteutettu Kaamoshankkeen turvin 2018 vuonna Ylikiimingissä. Sen turvin saatiin nuoret osallistettua toimintaan ja luomaan heille itselleen parempia olosuhteita (esim. uimalautan/hyppytornin rakentaminen). Tätä aloitetta voitaisiin pilotoida ja toteuttaa yhdessä kyläyhdistyksen, koulun, nuorisotoimen, 4H:n ja nuorten/kyläläisten hankkeena.