Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Seksuaaliseen häirintään puuttuvan sarjakuvan painatuskustannukset

Plats för profilbild

Oulun Zonta-kerhot I ja II
30. april 2019 klockan 9.59.04

Mitä on seksuaalinen häirintä, miltä se tuntuu, miten se vaikuttaa, kenelle ja miten siitä pitäisi ilmoittaa ja mistä saa apua? Tätä varmasti moni ihan tavallinen nuori miettii tänäkin päivänä. Netissä on paljon ohjeita miten pitäisi toimia, mutta ne ovat aika pitkiä ja virkakielisiä, aikuisille hyviä mutta eivät ehkä tavoita nuoria parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden 2018 Osallistuvan budjetoinnin jatkotyönä Oulun Zonta-kerhot ja Kulttuurivoimala työstävät koulumaailmaan sijoittuvaa sarjakuvaa, jossa kuvataan tarinan muodossa seksuaalista häirintää, miltä se tuntuu ja kuinka siihen saa apua. Piirtäjinä on kaksi lahjakasta Kulttuurivoimalan nuorta taiteilijaa. Tavoitteena on saada sarjakuva valmiiksi kesän 2019 aikana. Verkkoversion lisäksi tarkoituksena on tehdä myös paperinen versio. Sen painatuskuluihin haemme rahoitusta.

Jokaisella nuorella on oikeus määritellä oman koskemattomuutensa rajat. Sarjakuvan tarkoituksena on tukea yläasteella olevia nuoria rajojen asettamisessa.

Sarjakuvasta tulee 24-sivuinen, sivukoko A5, kansi värillinen, muuten mustavalkoinen, painos 3000 kpl. Tarjousten mukaan painatuskulut ovat 3000 €. Lisäksi tiedotuksen ja jakelun kustannukset ovat 2000 €. Yhteensä haemme tähän hankkeeseen rahoitusta 5000 €.

Painettu versio annetaan Oulun kouluihin yläasteiden käyttöön yhdelle luokkatasolle. Verkkoversio laitetaan vapaasti saataville. Hanketta on tarkoitus esitellä myös 9.-10.10. 2019 Oulussa pidettävillä valtakunnallisilla tasa-arvopäivillä. Sarjakuvasta on myös mahdollista tehdä eri kielisiä maahanmuuttajille suunnattuja versioita.

Lisätietoja Zonta-järjestöstä: www.zonta.fi