Gå till innehållet

Kuntalaislähtöiset suunnitelmat ja ehdotukset Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämisestä

Pratbubbla 122
Diskussion | Oulun kaupunki
Diskussionen har avslutats

Tänä vuonna Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista 35 000 eurolla.
 
Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset. Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä.

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin:

  • Yhteisöllisyys ja osallisuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Turvallisuus
  • Kestävä kehitys
  • Kuntalaisen hyvinvointi
  • Kaupunkikehittäminen
  • Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa. Ehdotuksia ja suunnitelmia voidaan muokata ja yhdistää.

Perustele tälle sivustolle jättämäsi ehdotus. Liitä mukaan suunnitelman kustannusarvio. Tähän saat tarvittaessa apua kaupungin asiantuntijoilta.

Ehdotusten ja suunnitelmien hakuaikaa jatketaan 31.5.2019 saakka.

Oululaiset äänestävät määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä.

Katso myös: www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Basuppgifter

Avslutat: 31.5.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

K2 TAIDETIVOLI

Plats för profilbild

@K2Taiteidentalo
31. maj 2019 klockan 11.04.26

K2 TAIDETIVOLI

K2 Taiteilijat ehdottavat kaikille oululaisille avointa taidetyöpajaviikonloppua. Marraskuulle ajoittuvassa iloisessa Taidetivolissa pyörii 12 erilaista taidetyöpajaa saman katon alla Hiukkavaaran Kulttuurikasarmin K2 Taiteilijatalossa. Kävijät voivat valita monimuotoisten pajojen kirjosta itselleen mieluisan tai piipahtaa vaikka useammassakin "laitteessa". Pajat soveltuvat niin aikuisille kuin lapsillekin eivätkä edellytä aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä. Taidetivoli on osallistujille maksuton.

Taidetivolin tirehtööreinä toimivat seuraavat taiteilijat: Kaisu Heikkilä, Saara Heinonen, Hanna Holopainen, Pekka Homanen, Minna Kangasmaa, Tuomo Kangasmaa, Saija Kannisto-Junka, Ilona Kivijärvi, Riikka Kontio ja Heidi Toivainen.

Kokonaiskustannukset:
8 000 €–10 000 €
Sisältää työpajojen materiaalit, ohjaavien taiteilijoiden järjestely-ja ohjauspalkkiot ja markkinointikustannukset.

Kustannusarviot/ Työpaja
MÖRKÖ ESIIN – TAIDETYÖPAJA 720 €
UNELMA KASVAA – hamahelmiyhteisötaidepaja 380 €
MINIATYYRIKOLLAASIPAJA 350 €
ACTION PAINTING – NON-STOP 600 €
KOKEILEVA AKVARELLITYÖPAJA 600 €
OLET TÄSSÄ – TAIDETYÖPAJA 1 600 €
KASVOMAALAUKSIA – NON-STOP 600 €
YHTEEN HIILEEN – PERFORMANSSIN TYÖPAJA NUORILLE & AIKUISILLE 700 €
KUORO – PERFORMANSSIN TYÖPAJA LAPSILLE JA LAPSEN MIELISILLE 500 €
NAAMIOPAJA 740 €
KORTTI TÄRKEÄLLE 690 €
TUSSIPIIRROKSIA JA MAALAUKSIA SEINÄÄN 350 €
Kaikki yhteensä: 7 830 €

Työpajakuvaukset:
MÖRKÖ ESIIN – TAIDETYÖPAJA, Kaisu Heikkilä
Mottona: Mörköä kohti yhdessä! Paikka: K2 Taiteilijatalon Ullakko
Työpajassa rakennetaan mörköä, joka saa piirteitä kaikilta työpajaan osallistuneilta.
Ullakolla Mörön lonkeroilla on tilaa levittäytyä ja uhmata kaikkea pientä ja arkaa.
Materiaalit: Palamattomat, mielellään kierrätetyt; peltipurkit, metallipurkkien kannet, foliot, hautakynttilöiden metallikannet, kanaverkko, akryylimaali, vasarat, naulat, rautalanka...

UNELMA KASVAA – hamahelmiyhteisötaidepaja, Kaisu Heikkilä
Mottona: Kun kaikki rakentavat samaa Unelmaa, unelmasta tulee iso ja totta.
Unelma alkaa pienestä siemenestä. Siemen kasvattaa verson. Verso kasvattaa kukan. Kukka tekee uuden siemen, josta kasvaa uusi verso, johon kasvaa uusi kukka, josta tulee uusi siemen, josta tulee uusi verso jne.
Unelma-kasvi on kasvanut jo monissa tapahtumissa. Se on esillä työpajassa ja se kasvaa myös K2-talon Työpajativolissa. Sopii kävijöille, joilla on pää pyörällä tivolin monista tapahtumista. Siinä hiljennytään pienen tekemisen pariin, jossa mieli rauhoittuu ja kädet pysyvät puhtaina. Työpajaan osallistutaan tekemällä kukka, yksi kaksi tai monta. Kukka liitetään jo olemassa olevaan Unelma kasvaa -yhteisötaideteokseen.

MINIATYYRIKOLLAASIPAJA, Saara Heinonen
Miniatyyrikollaasia voi käyttää rintakoruna tai jääkaappimagneettina.
Erilaisista sekalaisista materiaaleista kootaan vapaamuotoinen teos liimaamalla. Materiaaleja on tarjolla, mutta mukanaan saa mieluusti tuoda materiaalien nyyttäri hengessä jotain itselleen mielenkiintoista tai itseltä löytyvää, kaikkien yhteiseen käyttöön. Jotain unohtunutta, eksynyttä tai pois heitettävää pientä, purkin tai laatikon pohjalta, roskiin menossa olevia omenansiemeniä, kangaspala, langan tai ketjunpätkän, nappi, kuivunut teepussi, vääntynyt naula, koukku, irronnut tupsu, vaikka hammasharja...
Voi tulla ja mennä vapaasti, tehdä sen verran kuin innostaa.

ACTION PAINTING – NON-STOP, Hanna Holopainen
Toimintamaalauksen non-stop -periaatteella etenevä pikapaja, jossa maalataan osallistujien kesken kaksi yhteisötaideteosta. Paja toimii nopeana johdatuksena action painting -tekniikkaan ja osallistuja pääsee kokeilemaan maalin valuttamista ohjatusti. Pajaan osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta maalaamisesta tai kuvataiteen tekemisestä. Ohjaaja suunnittelee teosten teemat ja värimaailman etukäteen ja sekoittaa käytettävät maalit ja värit valmiiksi.

KOKEILEVA AKVARELLITYÖPAJA, Pekka Homanen
Työpajassa kokeilemme akvarellin venyvyyttä omassa genressään. Roiskimme, ruiskimme, valutamme ja myöskin sekaan perinnettä eli näistä kaikesta työstämme haluamme lopputuloksen.
Akvarelli on siis muutakin kuin märkää märälle värin kanssa läträämistä. Testaamme myös musteen ja akvarellin pyhää liittoa. Mukaan siis avoin mieli ja rohkeasti kohti uutta.

OLET TÄSSÄ -TAIDETYÖPAJA, Minna Kangasmaa ja Tuomo Kangasmaa
Olet tässä -taidetyöpajassa työskentelyn aiheena on ympäristön tutkiminen ja dokumentointi taiteen keinoin. Työpajassa tehdään eri välineillä taiteellinen tutkimus Hiukkavaaran Vanhasta kasarmialueesta. Työpajan lopputuloksena syntyy osallistujien yhteistaideteos, installaatio, joka yhdistelee valokuvaa, piirustuksia, maalauksia ja tekstejä sekä maastosta otettuja näytteitä ja mediatallenteita.

Työpajassa käsitellään ihmisen toimintaa osana fyysistä, sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä. Ympäristö aiheena on tänä päivänä valtavirtaa mediassa ja siten politisoitunut moninaisten keskustelujen kohteeksi. Ympäristöstä keskustelijoita on yhtä paljon kuin on ihmisiäkin. Yksilön henkilökohtainen kokemus ympäristöstä uhkaa kadota tuohon keskustelujen moninaisuuteen ja erilaisten suunnitelmien, argumenttien, trendien ja ideologioiden sekaan.

Työpaja korostaa taiteen keinoin henkilökohtaisen kokemuksen merkitystä ja pyrkii luomaan sijaa moniaistiselle kokemiselle. Taideyöpaja avaa mielenkiintoisen kosketuspinnan taiteeseen yhdessä tekemisen kautta. Työpajassa tutkitaan ympäristöä niin käsitteenä kuin myös konkreettisesti. Perehdytään ympäristön tulkintaan taidehistoriassa ja nykytaiteessa. Tutustutaan taiteen tekemisen välineisiin ennen ja nyt. Sivutaan kuvan ottamisen historiaa ja tarkastellaan kuvan muodostumisen fysiikkaa. Pohditaan katseen ja näkemisen anatomiaa. Tarkastellaan yleiskuvan, yksityiskohdan ja fragmentin käsitteitä. Paneudutaan audiovisuaalisuuteen. Tehdään dokumentointia ja tulkintaa. Rakennetaan henkilökohtaista ympäristösuhdetta. Ollaan taiteellisella tutkimusmatkalla.

Työpajan kantavana ajatuksena on, että sen myötä osallistujat saavat omakohtaisia kokemuksia lähiympäristöstä ja taiteen tekemisestä sekä yhteisöllisestä työskentelystä. Työpaja mahdollistaa kokemuksia, joita muut tahot eikä tavanomainen arki pysty tarjoamaan. Työpaja soveltuvat kaikenikäisille, peruskoulusta korkeakouluun työyhteisöihin ja erityisryhmille.

KASVOMAALAUKSIA – NON-STOP, Saija Kannisto-Junka
Kasvomaalauksia non-stoppina halukkaille. Aiheen saa jokainen päättää itse.
Tarvikkeet: Nylon-siveltimet, rasvavärit, glitterit ja paljetit sekä ihoystävällinen liima edellisiä varten, puhdistusliinat, suojakappa

YHTEEN HIILEEN – PERFORMANSSIN TYÖPAJA NUORILLE & AIKUISILLE, Ilona Kivijärvi
Sukelletaan prosessiin, jonka idea on yhteisöllisyyden ytimessä:
Sinä, minä, me; tässä ja nyt.
Energiasi, läsnäolosi ja persoonasi sellaisena kuin olet.
Avataan ääntä, kehoa ja mieltä eri tavoin. Heittäydytään hieman toisiksi, hyvällä tavalla.
Mielikuvituksen, hetken ja läsnäolon merkitystä tutkailemme.
Yhdessä tekemisen harjoituksia ja Lopussa Hiili sytytetään.
Päätämme palautteen antamiseen.
Liikkumiseen ja vapaaseen ilmaisuun soveltuva rento asu.

KUORO – PERFORMANSSIN TYÖPAJA LAPSILLE JA LAPSEN MIELISILLE Ilona Kivijärvi
Olen pikkuruinen eläin, Olen vaivaiskoivu, Olen vanha metsä, Olen valas, Olen meri,
Olen lintu, Olen toukka, Olen perhonen
Olen Muu. Leikin liekki syttyy.
Erilaisten harjoitusten ja kokeilujen kautta muututaan hetkeksi vähän muuksi.
Samaistumme kuvittelun avulla myös kesäkissan rooliin.
Miltä tuntuu olla hylätty ja nälkäinen? Miltä tuntuu olla viimeinen sarvikuono?
Kuin itsestään syntyy kuoro...

NAAMIOPAJA, Riikka Kontio
Oletko hilpeä joulutonttu, hurja leijona, klovni vai venetsialaisten naamiaisten kohtalokas vieras?
Hauskassa pajassa voit maalata, tuunata oman naamiosi. Tee silmikko tai naamio kollaasina, maalaten tai askarrellen. Pajassa voit viivähtää viidestä minuutista kolmeen tuntiin.

KORTTI TÄRKEÄLLE, Riikka Kontio
Haluatko lähettää kortin Donald Trumpille, äidille, joulupukille tai kouluaikaiselle kirjekaverille? Kuvita postikortti kollaasina runsaasta materiaalista. Pajassa voit viivähtää viidestä minuutista kolmeen tuntiin.

TUSSIPIIRROKSIA JA MAALAUKSIA SEINÄÄN, Heidi Toivainen
Kerrankin saa luvan kanssa piirtää ja maalata seiniin!
Hiukkavaaran taiteilijatalon kellariin johtavan portaikon seiniin toteutetaan spontaanisti tussipiirroksia ja maalauksia. Paikkaan on mahdollista pysähtyä pidemmäksi aikaa tekemään tarkempaakin työtä tai sitten ohimennen jättää kädenjälkensä seinäteokseen. Toiveena on, että lopputuloksena on hauskasti rönsyilevä ja
mielenkiintoinen seinätaideteos, jossa riittää ohikulkijalle tutkittavaa ja katseltavaa. Teos saa jäädä
osaksi Taidetalon tunnelmaa ja on siellä satojen ihmisten nähtävillä ensi kevään avoimien ovien
tapahtumassa. Mahdollisesti teos saa jatkoa ja uusia tekijöitä tulevassa tapahtumassa.