Gå till innehållet

Kommentoi käsitemallia

Pratbubbla 17
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 12.8.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Pari täsmennystä vielä

Plats för profilbild

@timoruohomaki
12. augusti 2019 klockan 21.42.00

Aiemmat kommentit kattavat jo hyvin tärkeimmät ja yritän olla niitä toistamatta, mutta pari asiaa vielä lisähuomioina:

R65 Nimistöjen tuominen osoitetietoihin tulisi olla hyvin perusteltua ettei osoitetiedosta tule laajempaa PointOfInterest -rekisteriä ja jotta esimerkiksi kieliversioiden ylläpitoon ei tule rajoituksia. Lisäksi nimistöjen hallinnointimalli luultavammin eroaa osoitetiedon hallinnoinnista jos nimistöt viittaavat enemmänkin paikalliskulttuurista tuleviin nimiin.

R87 Käsitteistön ja termistön määrittely ja julkaisu on tosiaan tätä hanketta laajempi kysymys mutta se tulisi kyllä hoitaa kuntoon. Ehkä voisi ajatella yhteistyötä esim. Finton kanssa?

R97 Käsitemallityössä saattaa joskus olla eduksi välttää määrittelemästä asioita jotka voidaan periyttää muusta tiedosta. Esimerkiksi osoitekohteen sijainti sijoittaa sen automaattisesti piiriin/kaupunginosaan ja sitä kautta kuntaan. Myös osoitekohteen sijoittuminen postinumeroalueeseen on joka tapauksessa jotenkin järjestettävä ja nämä ovat jo varsin dynaamisia.

R127 Kohdeluokkien ominaisuustietojen kuvaustaulukoissa olisi suositeltavaa päästä eroon teknisten nimien suomenkielisestä määrittämisestä. Yleisesti tämä tukisi myös vertailua standarditietomalleihin esim. ISO/TC211 -kontekstissa.

R139 Osoitepisteen ja Osoitekohteen yksiselitteinen linkittyminen mahdollisiin GML -kohteisiin olisi hyvä myös määritellä.

R165 Kunta: Kts R97 kommentti

R165 Opastaulu: Tyyppi ehkä kuitenkin yksiselitteisempi MIME -tyyppi, mahdollisesti myös linkki kuvaan. Tarvetta ehkä kannattaa vielä miettiä tai ainakin määritellä käyttö tarkasti jotta toteuttaa tarkoituksen (ilmeisesti kulkupisteiden reitti). Onko esim. Ericalla kyvykkyys ottaa näitä vastaan?

R169 Syytä määritellä minkä tiedon muuttuessa korvaava kohde syntyy. Ehkä muitakin tapoja versioida ja auditoida versiointihistoria on.

R203 Ylläpidetäänkö taulukon 3 tietoja päällekkäin muiden tietokantojen kanssa vai linkitetäänkö muiden tietokantojen paikkatietokohteisiin jolloin eheys olisi helpompi säilyttää?

R224 Määrittelyssä olisi varmaan syytä ottaa kantaa myös sisäänkäynnin kaltaisiin kohteisiin kuten postilaatikko, pelastuslaitoksen avainsäilö jne. jotka voi myös mainita esimerkkeinä jossain Liitteen 1 kohdista

R372 Pelastus- ja huoltoajoa varten tarvittaneen tarkempi paino- ja korkeusrajoitustieto

R380 Tässäkin voisi näkyä suhde GML -malleihin joihin nojataan (esim. KMTK tai ISO/TC211 GML)