Gå till innehållet

Kommentoi KMTK:n laatukäsikirjaa

Pratbubbla 3
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 25.10.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Laatukäsikirjan kommentointia

Plats för profilbild

Helsingin kaupunki, kaupunkimittaus
15. oktober 2019 klockan 14.29.38

Yleiskommentti: laatukäsikirja on hyvin koottu, mutta se sisältää joitakin epämääräisyyksiä. Jonkinlainen tietovirtakaavio siitä mitä kukakin tekee missä roolissa vrt laaduntarkistus olisi hyvä liittää mukaan.

Kappale 1.1: Toimittaja, tuottaja, KMTK-koordinaattori, KMTK-käyttäjä: Ketä nämä ovat? Roolit selvennettävä kuvin ja tekstein. Esim CRUD-taulukon tyyliin.

Kappale 1.2: toimittajan/tuottajan tuottaman laatu ei välttämättä riipu pelkästään kyvykkyydestä vaan myös käyttötarpeesta. Tietoja on voitu kerätä jotain ihan muuta käyttötarvetta varten.

Kappale 2: Sallitut refenrenssijärjestelmät tulisi mainita tässä, kun puhutaan koordinaateista. Onko multiple geometryt, esim monipalstaiset alueet sallittu?

Kappale 4.1.1 Kuka vastaa skeemamuunnoksesta (vastaus löytyi kappaleesta 5.1: PTA) ja miten siihen pääsee vaikuttamaan? Kuka sen "omistaa"? Betassa on tällä hetkellä tehty skeemamuunnoksia ja vaikka MML:lle toimitettiin tietomallsita dokumentti, on skeemamuunnoksessa ongelmia/virhetulkintoja. Jos esim rajapinnan sisältö muuttuu, tulisi olla mekanismi vaikuttaa tähän.

5.1 Perus ja Perus+ aluetyypit tulisi kertoa auki. Missä ne sijaitsevat?

Itse laatusäännöistä ei sinänsä kommentoitavaa, ne on käsitelty tietomallien yhteydessä pääpiirteittäin.