Gå till innehållet

Kommentoi KMTK:n laatukäsikirjaa

Pratbubbla 3
Diskussion | Maanmittauslaitos
Diskussionen har avslutats

Basuppgifter

Avslutat: 25.10.2019

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Laatukäsikirjan kommentointia

Plats för profilbild

Espoon kaupunki, Paikkatieto
18. oktober 2019 klockan 15.05.22


Laatukäsikirja käsittelee KMTK:n laatumallia laatusääntöjen, laatuvaatimuksien ja -lupauksien osalta. Laatusäännöt on kuitenkin rajattu tämän kyselyn ulkopuolelle. Oleellisesti niissä tulee sitten näkemyseroja siitä, mitä tietoa, miten pienipiirteisesti ja millä geometrioilla pitäisi saada aikaiseksi. Esimerkkinä vaikka avokallio pisteenä tai alueena, kun se jossain muualla saattaa olla viiva. Koska Laatuvahti toimii näiden sääntöjen, on ilmeisesti mahdollista, ettei kaikkea jo kerättyä tai nykyisillä tietojärjestelmillä ylläpidettävää tietoa voida hyödyntää KMTK:ssa. Mistä löytyvät Perus ja Perus+ -alueiden rajaukset tai määrittelyt?

KMTK:n laadunarvioinnissa JHS 160:n laatumittarit tarkastetaan otannalla KMTK:ssa olevasta aineistosta. KMTK:n MML:n ulkopuolisen aineiston tuottajan ei siten ymmärtääkseni odoteta tekevän otantatutkimuksia omasta aineistostaan. Laadunarviointi tapahtuu tyypillisesti vertailuasemasta. Kun kunnassa paikallisesti tuotettu aineisto tuotetaan tarkalla maastomittauksella, sen varmistaminen toisella maastomittauksella ei ole kustannustehokasta.

4.1.1. Hyvä, että skeemamuunnoksia vihdoinkin tuetaan. Jos kuntien aineistoja halutaan ladata, kannattaisi varmaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tähän mennessä tehtyjä kuntien yhteisiä tietomäärittelyjä. Kuulostaa paljolta virittää muunnokset jokaisen kunnan kohdalla alusta asti erikseen. Joka tapauksessa näihin muunnoksiin tarvitaan joustavuutta, kun uusia määrittelyjä ja tietomallimuutoksia tulee.

Plats för profilbild

Helsingin kaupunki, kaupunkimittaus
24. oktober 2019 klockan 10.48.58

Todella hyvä kommentti. Olemme samaa mieltä, varsinkin viimeisestä kappaleesta. Malli tarvitsee paljon enemmän joustavuutta mitä tällä hetkellä Betassa on.