Gå till innehållet

Lue lisää ja keskustele pulmasta: Nuorten ja nuorten aikuisten arjen tuki

Pratbubbla 3
Diskussion | Jyväskylän kaupunki
Diskussionen har avslutats

Pulma: Nuorten ja nuorten aikuisten arjen tuki?

Kuvaus: Nuoret ja nuoret aikuiset tarvitsevat opintoihin ja itsenäiseen elämään siirtyessään ja siellä ollessaan vielä paljon tukea arkisten asioiden hoitamiseen mm. asuminen, opinnot, talous, ihmissuhteet, harrastukset. Lisähaasteita voivat tuoda mielenterveys- ja päihdepulmat sekä yksinäisyys.

Haaste: Miten voisimme lisätä nuorten ja nuorten aikuisten elämään lisää aikuisia tukihenkilöitä, joiden saamisessa olisi matala kynnys ja joiden tuki olisi nuoren elämää ja arkea tukevaa.

Ketä koskettaa? Nuoria, nuoria aikuisia, oppilaitoksia, kaupungin palveluita, järjestöjä.

Basuppgifter

Avslutat: 20.1.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Arjen tuki elämänhallinnan haasteissa

Plats för profilbild

Koulukuraattori ympäryskunnasta
15. januari 2020 klockan 14.04.30

Nuorille ja nuorille aikuisille löytyy tukea elämänhallinnan haasteisiin niin kauan kuin he ovat opetuksen piirissä. Mutta jos olet peruskoulusta valmistunut alle 18-vuotias, saamasi tuen piiri vähenee huomattavasti. Pitäisikö tälle ikäryhmälle olla enemmän kohdennettuja palveluita etsivän nuorisotyön lisäksi. Esim. itsestä huolehtimisen ja itsenäistyvän nuoren taitojen osalta.