Gå till innehållet

Lue lisää ja keskustele pulmasta: Lukioikäisten uupumus

Pratbubbla 5
Diskussion | Jyväskylän kaupunki
Diskussionen har avslutats
Pulma: Lukioikäisten uupumus

Kuvaus: Lukiolaisten kokemat erilaiset uupumis- ja mielialaoireet, kuten masentunut mieliala ja ahdistuneisuus, ovat lisääntyneet. Tuoreimpien kouluterveyskyselyn 2019 tulosten mukaan tytöistä jopa 19,7% kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Myös Lukiolaisbarometrin tulokset (2019) vahvistavat aikaisempia havaintoja lukiovaiheen kuormittavuudesta. Noin joka kolmas lukiolaisista on kokenut opintojen ja muun elämän yhdistämisen jatkuvasti ongelmalliseksi sekä kokenut opiskelun henkisesti raskaaksi.

Haaste: Mitä voisimme tehdä, jotta lukiolaiset voisivat paremmin ja uupumis- ja mielialaoireet vähenisivät? Miten uudessa opetussuunnitelmassa (2021) Hyvinvointitaidot-kokonaisuus saataisiin kiinteäksi osaksi jokaisen opettajan työtä ja oppilaitoksen toimintaa?

Ketä koskettaa? lukio-opiskelijat, lukiossa toimivat opettajat ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori), rehtorit, vanhemmat.

Basuppgifter

Avslutat: 20.1.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Lukiolaisen jaksaminen

Plats för profilbild

Lukiolaisenkin vanhempi
8. januari 2020 klockan 18.40.30

Voisiko lukio-opiskelun raamittamisessa palata hivenen taaksepäin: valmiiksi rakennettu lukujärjestys/opintosuunnitelma, pienemmät yksiköt, rauhaa solmia ihmissuhteita, yhteisöllisyyden rakentamista yhteisellä, vapaamuotoisemmalla tekemisellä-?