Gå till innehållet

Lue lisää ja keskustele pulmasta: Lukioikäisten uupumus

Pratbubbla 5
Diskussion | Jyväskylän kaupunki
Diskussionen har avslutats
Pulma: Lukioikäisten uupumus

Kuvaus: Lukiolaisten kokemat erilaiset uupumis- ja mielialaoireet, kuten masentunut mieliala ja ahdistuneisuus, ovat lisääntyneet. Tuoreimpien kouluterveyskyselyn 2019 tulosten mukaan tytöistä jopa 19,7% kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Myös Lukiolaisbarometrin tulokset (2019) vahvistavat aikaisempia havaintoja lukiovaiheen kuormittavuudesta. Noin joka kolmas lukiolaisista on kokenut opintojen ja muun elämän yhdistämisen jatkuvasti ongelmalliseksi sekä kokenut opiskelun henkisesti raskaaksi.

Haaste: Mitä voisimme tehdä, jotta lukiolaiset voisivat paremmin ja uupumis- ja mielialaoireet vähenisivät? Miten uudessa opetussuunnitelmassa (2021) Hyvinvointitaidot-kokonaisuus saataisiin kiinteäksi osaksi jokaisen opettajan työtä ja oppilaitoksen toimintaa?

Ketä koskettaa? lukio-opiskelijat, lukiossa toimivat opettajat ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori), rehtorit, vanhemmat.

Basuppgifter

Avslutat: 20.1.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Ongelma rakenteellinen

Plats för profilbild

Suurlukio
9. januari 2020 klockan 4.04.01

Suurissa lukioissa opiskelijoilla on riski kadota massaan. Opettajat eivät välttämättä tunne opiskelijoita, voi muodostua ryhmiä, joissa opiskelija ei tunne muita ja syrjäytyy, ellei ole sosiaalisesti lahjakas. Ylipäätään tuntuu, että lahjakkaat henkilöt nostetaan jalustalle, jossa heidän maineensa luo heille etuoikeuksia.

Myöskin osallistamisessa on ongelmia. Halukkaita on hankala löytää, yhteisöllisyys uupuu. Tiedottaminen ei ole toimivaa ja viestit hukkuvat päivittäiseen wilma-spämmiin. Opiskelijan pitäisi aina olla itse selvillä kaikista tapahtumista. Välillä niistä tiedotetaan saman päivän aikana.

Opiskelijakuntatoiminta on sellaista, että se ehkä toimii pienissä lukioissa, mutta ei ole millään lailla suuren lukion skaalassa. Opiskelijakunnan hallituksen ulkopuolelta on vaikeaa vaikuttaa asioihin. Tämä eriarvoistaa ja turhauttaa monia; koulu ei ole opiskelijoidensa näköinen.

Kaverisuhteissa ja kiusaamistilanteissa nuori on omillaan. Pahimmillaan kiusaajien porukka voi levittää juoruja ja valitettavasti näissä tapauksissa koulun aikuiset eivät välttämättä osaa käsitellä tilannetta kriittisesti. Kytee myös ajatus siitä, että lukioikäisiä nuoria ei voida pistää keskustelemaan keskenään.

Opinto-ohjaajia ja muita nuorten opiskelussa ja elämänhallinnassa auttavia ihmisiä on liian vähän. Toisaalta suurempi pula on henkilöstöstä, joka olisi erikoistunut ryhmädynamiikkaan ja osaisi auttaa luomaan rakentavaa ja kannustavaa ilmapiiriä koulun sisällä.

Välitunteja ei voi viettää rauhassa, koska kaikkialla ahdasta ja meluisaa.