Gå till innehållet

Lue lisää ja keskustele pulmasta: Lukioikäisten uupumus

Pratbubbla 5
Diskussion | Jyväskylän kaupunki
Diskussionen har avslutats
Pulma: Lukioikäisten uupumus

Kuvaus: Lukiolaisten kokemat erilaiset uupumis- ja mielialaoireet, kuten masentunut mieliala ja ahdistuneisuus, ovat lisääntyneet. Tuoreimpien kouluterveyskyselyn 2019 tulosten mukaan tytöistä jopa 19,7% kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Myös Lukiolaisbarometrin tulokset (2019) vahvistavat aikaisempia havaintoja lukiovaiheen kuormittavuudesta. Noin joka kolmas lukiolaisista on kokenut opintojen ja muun elämän yhdistämisen jatkuvasti ongelmalliseksi sekä kokenut opiskelun henkisesti raskaaksi.

Haaste: Mitä voisimme tehdä, jotta lukiolaiset voisivat paremmin ja uupumis- ja mielialaoireet vähenisivät? Miten uudessa opetussuunnitelmassa (2021) Hyvinvointitaidot-kokonaisuus saataisiin kiinteäksi osaksi jokaisen opettajan työtä ja oppilaitoksen toimintaa?

Ketä koskettaa? lukio-opiskelijat, lukiossa toimivat opettajat ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori), rehtorit, vanhemmat.

Basuppgifter

Avslutat: 20.1.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Yhteisöllisyys takaisin

Plats för profilbild

IBlukiolaisen vanhempi
9. januari 2020 klockan 21.07.18

Nuori saa yllättävän paljon voimaa yhteisöllisyydestä, tunteesta, että kuuluu joukkoon. Pienessä eli alle 30 hengen luokassa, jossa on yhteisiä aineita ja samoja opettajia tällainen tunne syntyy, vaikka olisikin enemmän introvertti kuin koko ajan porukassa seurusteleva. Kaikki vuosiluokkien omat ja eri ikäluokkien yhteiset tapahtumat hiovat luokkaa yhteen. Myös luokanvalvojalla on tärkeä rooli. Hän oppii tuntemaan oppilaansa ja osaa kannustaa sekä ohjata oikealla tavalla.

Turvallisuuden tunne niin kotona kuin muuallakin syntyy siitä, että tuntee kuuluvansa joukkoon ja että arvostetaan ja kuunnellaan, keskustellaan ratkaisuista, tuntee että hyväksytään sellaisena kuin on.