Gå till innehållet

Lue lisää ja keskustele pulmasta: ​Puute nuoren omassa elämänhallinnassa

Pratbubbla 4
Diskussion | Jyväskylän kaupunki
Diskussionen har avslutats

Pulma: Puute nuoren omassa elämänhallinnassa

Kuvaus: Nuoria vastuullistetaan aivan liian varhain, he eivät ole valmiita ottamaan vielä niin suurta vastuuta omasta toiminnasta. Tästä aivotutkimus ja todistaa 26 vuotiaana vasta olemme valmiita tällä saralla. Tämä liian suuri vastuuttaminen aiheuttaa syrjääntymistä, kouluttautumattomuutta, mielenterveys- ja päihdeongelmia. 

Ehdotan nuorille käyttöön samankaltaista ohjelmaa kuin Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla oleva opiskelija kompassi verkkointerventio. Ohjelman avulla voitaisiin tukea nuorta oman minäkäsityksen ja arvomaailman suhteen ja hän saisi työkaluja omaan elämäänsä.

Haaste: Rakennetaan tukea ja työkaluja nuorille oman minäkäsityksen, arvomaailman ja elämän rakentamiseksi 

Ketä koskettaa?Nuoret, vanhemmat, nuorten kanssa toimijat

Basuppgifter

Avslutat: 20.1.2020

Bilagor

  • Inga bilagor
Ilmianna

Se övriga kommentarer

Elämänhallinta

Plats för profilbild

Elämänkoulu
8. januari 2020 klockan 18.45.00

Nuori on vielä lapsi. Jokainen alaikäinen, jopa alle 25-vuotias, tarvitsee tuekseen aikuista. Tämän aikuisen, mielellään oma vanhempi/vanhemmat, tulisi toimia myös käytöksellään esimerkkinä elämänhallinnasta. Terve, tasapainoinen ihminen syö hyvin, liikkuu, harrastaa kulttuuria, kehittää itseään,antaa aikaa ja läsnäoloa perheelleen ja ystävilleen -eikä vietä merkittävää osaa päivistään digilaitteilla.